Sprawy nauki

Plastik w obiegu zamkniętym

Opublikowano: 2020-03-17

forum akademickie
Źródło: ulicaekologiczna.pl

W marcu organizacja EASAC, zrzeszająca 28 europejskich akademii nauk, opublikowała raport „Opakowania z tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym” (ang. „Packaging Plastics in a Circular Economy”). Uczeni ostrzegają, że walka z zanieczyszczeniem świata plastikiem wymaga pilnych, systemowych reform.

Autorzy raportu podkreślają, że bez skoordynowanych reform nie uda się ochronić środowiska naturalnego, różnorodności biologicznej i zdrowia człowieka przed szkodami generowanymi przez tworzywa sztuczne. To zadania zarówno dla rządzących, jak i przemysłu. Od lat 60 XX wieku produkcja plastiku z 1,5 mln ton rocznie wzrosła do prawie 400 mln ton. Wytwarza się z niego produkty we wszystkich sektorach gospodarki. Zaśmieca w tej chwili całą planetę, co jest problemem globalnym.

– Europejscy ustawodawcy powinni przyjąć zasady i zachęty, aby przyspieszyć przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym z tworzyw sztucznych. Musimy ponownie wykorzystać towary i opakowania z tworzyw sztucznych, radykalnie poprawić nasz recykling, a przede wszystkim dopilnować, aby żadne odpady nie przedostały się do środowiska – podkreśla prof. Michael Norton z EASAC, współautor raportu.

JK

(Źródło: EASAC)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie