Sprawy nauki

Plenarne posiedzenie Rady Naukowej ERC w Krakowie

Opublikowano: 2019-10-21

forum akademickie

W poniedziałek, 21 października, w Krakowie rozpoczęło się trzydniowe plenarne posiedzenie Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. 

Rada Naukowa, w skład której wchodzi 22 wybitnych europejskich uczonych, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, spotyka się na swoich plenarnych posiedzeniach pięć razy w roku, na ogół w siedzibie ERC, w Brukseli. Tym razem gospodarzem spotkania jest Uniwersytet Jagielloński, przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dniu poprzedzającym październikowe posiedzenie odbyły się spotkania zespołów Rady poświęcone wyborowi ekspertów oceniających wnioski grantowe w trzech obszarach nauki, posiedzenie grupy roboczej zajmującej się problemami zwiększenia udziału kobiet w grantach ERC, posiedzenie stałego komitetu zajmującego się konfliktami interesu oraz naruszaniem zasad etycznych w prowadzeniu badań naukowych, a także posiedzenie grupy roboczej zajmującej się zagadnieniami innowacji i współpracy z gospodarką.

W czasie posiedzenia plenarnego będą poruszone m.in. zagadnienia komunikacji ERC z naukowcami i społeczeństwem, przedyskutowane kroki podejmowane w związku z nowym programem ramowym Horyzont Europa, zagadnienia struktury paneli w ocenie wniosków grantowych. Podjęte będą także zagadnienia otwartego dostępu do publikacji i danych pochodzących z badań naukowych, a także podsumowane wyniki prac poszczególnych grup roboczych.

We wtorek, 22 października, członkowie Rady spotkają się z przedstawicielami polskiego środowiska naukowego, w tym z wicepremierem Jarosławem Gowinem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Janem Schmidtem, przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki i rektorami uczelni. Natomiast w środę, 23 października, członkowie Rady spotkają się polskimi grantobiorcami ERC i innymi naukowcami, a także z kierownictwem Narodowego Centrum Nauki.

W czwartek, 24 października, odbędzie się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Rady Naukowej ERC z polskimi naukowcami. W spotkaniu weźmie udział wicepremier Jarosław Gowin, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak i przewodniczący ERC Jean-Pierre Bourguignon. W czasie warsztatów z przedstawicielami naukowców zostaną przedstawione zasady ubiegania się o granty ERC, a także swoje doświadczenia omówią polscy grantobiorcy. Odbędzie się także panel dyskusyjny pt. „Czy granty ERC są atrakcyjne dla młodych naukowców z Polski?”

Andrzej Jajszczyk


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie