Szkoły wyższe

PMWSZ w Opolu częścią Uniwersytetu Opolskiego

Opublikowano: 2020-05-21

forum akademickie
Źródło: UO

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu została wcielona w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Na jej bazie powstanie wydział nauk o zdrowiu UO, który wraz z istniejącym Wydziałem Lekarskim będzie funkcjonować jako Collegium Medicum.

Uroczyste podpisanie rozporządzenia ustanawiającego połączenie obu uczelni zwieńczyło kilkuletnie działania prowadzone w tej sprawie. W czwartek 21 maja w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego dokument sygnował minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Resort reprezentowała także podsekretarz stanu dr Anna Budzanowska. W uroczystości brali udział m.in. prof. Marek Masnyk – rektor Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Tomasz Halski – rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, oraz Jarosław Gowin – były wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, a także Marcin Ociepa –sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

– Uczestniczymy w historycznym momencie – powiedział Wojciech Murdzek. – Zaangażowanie wielu osób w trudny projekt konsolidacji uczelni dało efekt, który dziś widzimy. Gdy przedstawiono mi listę plusów i minusów tego rozwiązania musiałem stwierdzić, że przewaga tych pierwszych była druzgocąca. Zależało mi więc, by sfinalizować ten proces i by odbyło się to z przekonaniem obu stron, że dzieje się dobro! Dziękuję pani minister Annie Budzanowskiej za to, że z taktem i determinacją kontynuowała to dzieło. Wątpliwości zostały rozwiane, przede wszystkim dzięki obydwu rektorom. Chcemy, by Uniwersytet Opolski był mocnym uniwersytetem, wzmocnionym potencjałem PMWSZ. Deklaruję życzliwe wsparcie w pomysłach i działaniach!

Zdaniem rektora PMWSZ w Opolu proces połączenia z UO zwiększy szanse rozwojowe pracowników, szczególnie w aspekcie naukowym.Głównym celem konsolidacji jest stworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego silnego pod wieloma względami Collegium Medicum, łączącego potencjały dotychczasowych zespołów i grup badawczych w obrębie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

– Ściśle określone zadania naukowe w takiej strukturze będą również wzmacniać dydaktykę zdominowaną przez profil praktyczny, którym charakteryzuje się kształcenie w zawodach medycznych. Tak powiązana nauka z dydaktyką podkreśli innowacyjność idei konsolidacji, a jednocześnie zwiększy szanse uniwersytetu w obszarze nauki, nie pomijając rozwoju dydaktyki zawodów medycznych. Pozwoli to kadrze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w dalszym ciągu na swobodne dokonywanie wyboru ścieżki rozwoju zawodowego – praktyka lub naukowca – stwierdził dr hab. Tomasz Halski.

Koncepcja konsolidacji została po raz pierwszy ogłoszona w styczniu 2015 r. uchwałami senatów obu uczelni. Stworzenie silnego i prężnego ośrodka akademickiego, kształcącego także w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, miało dać nowe możliwości rozwoju opolskiego środowiska akademickiego. Impulsem do wznowienia wcześniej zawieszonych rozmów stał się „Projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 marca 2019 r. w sprawie włączenia PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego” oraz kolejny, z kwietnia 2020 r., w którym ustępujący minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział tygodniowe konsultacje w tej sprawie, podał także planowany termin połączenia uczelni – 15 lipca 2020 roku. 24 kwietnia br. list popierający projekt rozporządzenia napisali do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego byli rektorzy Uniwersytetu Opolskiego. Podczas narady w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 maja br. rektorzy obu opolskich uczelni, w obecności wiceminister Anny Budzanowskiej, podpisali porozumienie o połączeniu uczelni, otwierające drogę do wprowadzenia w życie ministerialnego rozporządzenia.

Włączenie PMWSZ do UO pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także przełoży się na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i finansowych obu uczelni. Studenci i pracownicy dotychczasowej PMWSZ zyskają łatwiejszy dostęp do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i pozostałej infrastruktury uniwersyteckiej. Konsolidacja może też zaowocować wspólnymi projektami chemików, lekarzy, farmaceutów. Pracownicy Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej po włączeniu szkoły w strukturę Uniwersytetu Opolskiego otrzymają gwarancję zatrudnienia na cztery lata i zachowanie dotychczasowych warunków płacowych, w tym wysokości premii i dodatków. Zmienią się także, na korzyść, zasady finansowania Uniwersytetu Opolskiego, wzmocnionego o potencjał Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Po połączeniu uczelni Uniwersytet otrzyma rocznie ok. 4 mln złotych. Zostanie również otwarta droga do korzystania ze środków tzw. funduszy konsolidacyjnych, pozyskania aparatury naukowo-badawczej dla eksperymentalnych kierunków studiów.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu jako uczelnia zawodowa specjalizuje się w kształceniu wyższych kadr medycznych. Bazę infrastrukturalną uczelni stanowi Centrum Symulacji Medycznych. Zaawansowane technologiczne fantomy będące w jego wyposażeniu odwzorowują wiernie warunki rzeczywiste pracy pielęgniarki czy położnej. Szkoła prowadzi innowacje dydaktyczne – międzynarodowy projekt „Interdyscyplinarność, wielokulturowość oraz praca z pacjentem w sytuacji niestandardowej w kontekście prowadzenia zajęć dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w Centrach Symulacji Medycznej” oraz „Program kształcenia studentów uczelni medycznych (i nauk o zdrowiu) z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy”. Projekty te są realizowane przez konsorcja uczelni polskich, włoskich, hiszpańskich, bułgarskich i czeskich, w których PMWSZ w Opolu jest liderem. W uczelni są też prowadzone projekty naukowe, np. „Oddziaływanie jonów żelaza z białkiem szoku cieplnego B1”, który uzyskał finansowania w ramach konkursu NCN SONATA 14.

Uniwersytet Opolski to największa uczelnia wyższa na Opolszczyźnie z blisko siedemdziesięcioletnią tradycją. Kilka tysięcy studentów kształci się na jedenastu wydziałach, mając do dyspozycji 72 kierunki studiów. Uniwersytet zatrudnia ponad 700 pracowników naukowych i nauczycieli akademickich, będąc przy tym jednym z największych pracodawców w regionie. W ramach uczelni działa wybudowany w rekordowym tempie niecałych dwóch lat nowoczesne Collegium Medicum z unikatową aplikacją Wirtualne Serce i Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznych. Uniwersytet należy do jednego z pięciu europejskich konsorcjów FORTHEM.

źródło: MNiSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie