Życie akademickie

Po których uczelniach zarabia się najwięcej?

Opublikowano: 2019-05-28

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Absolwenci Szkoły Głównej Handlowej otrzymywali w ubiegłym roku najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w pierwszych miesiącach pracy. Mogli liczyć nawet na 4 500 zł – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak.

W badaniu wzięły udział 51 432 osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie) lub magisterskie, z których 3 588 to osoby z łącznym stażem pracy poniżej roku. Uwzględniono jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Według danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 4 500 zł. Połowa z nich otrzymywała pensję, która mieściła się w przedziale od 3 733 do 5 627 zł. Wśród pięciu uczelni wyższych, po których absolwenci osiągali najwyższe zarobki w pierwszym roku pracy, trzy z nich to uczelnie techniczne: Politechnika Warszawska (4 210 zł), Politechnika Wrocławska (4 200 zł) i Politechnika Gdańska (4 000 zł). Na czwartym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, po którym absolwenci w pierwszym roku pracy w 2018 roku zarabiali 4 100 zł brutto. Na dalszych miejscach kolejne uczelnie techniczne: Politechnika Gdańska (4 000 zł), Politechnika Poznańska (4 000 zł), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (4 000 zł), Politechnika Śląska (3 700 zł).

Wśród absolwentów uczelni technicznych w pierwszym roku pracy kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. Największa różnica w wynagrodzeniach pomiędzy płciami w 2018 roku występowała u osób, które ukończyły Politechnikę Warszawską. Luka płacowa wyniosła tam 22,2% (liczona jako iloraz różnicy między medianą wynagrodzeń brutto mężczyzn i kobiet przez medianę wynagrodzenia brutto mężczyzn). Również wśród osób, które ukończyły Politechnikę Rzeszowską wystąpiły duże różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Mediana zarobków kobiet była o 703 PLN brutto niższa niż mężczyzn. Na trzecim miejscu Politechnika Wrocławska (15,6%), a tuż za nią Politechnika Lubelska (14,2%).

Młodzi magistrzy w pierwszym roku pracy w 2018 roku najwięcej zarabiali w województwach: mazowieckim (4 000 zł brutto), małopolskim (3 500 zł brutto) i dolnośląskim (3 500 zł brutto). Najniższe wynagrodzenia pobierali zatrudnieni w województwach: podlaskim (2 775 zł brutto), kujawsko-pomorskim (2 710 zł brutto) i podkarpackim (2 600 zł brutto).

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia rok po studiach

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie