Konkursy

Po raz dziewiąty przyznano certyfikaty „Uczelnia Liderów”

Opublikowano: 2019-06-25

forum akademickie

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego po raz dziewiąty przyznała certyfikaty Uczelnia Liderów. Uroczysta gala odbyła się 24 czerwca w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. 

Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” od 2011 roku promuje najlepsze polskie uczelnie oraz ich podstawowe jednostko organizacyjne, kształcące absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W jego ramach akredytowane są szkoły wyższe, wydziały, kolegia, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. Certyfikat przyznawany jest podmiotom, które prowadzą studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie.

Szkoły wyższe wyróżniamy tytułem „Uczelnia Liderów” w ogromnej mierze za wysiłek, jaki podejmują inwestując w rozmaite formy współpracy z pracodawcami, a zatem z sektorem przedsiębiorczości. To certyfikat przyznawany szkołom wyższym otwartym na potrzeby biznesu, rozumiejącym, że kształcenie studentów to kształcenie dla rynku pracy – powiedziała Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. – Gratuluję dotychczasowych osiągnięć, unikatowych pomysłów, nowatorskich programów studiów, innowacyjnych wdrożeń i nietuzinkowego podejścia do zarządzania na rynku szkolnictwa wyższego. Życzę także, by wszystkie rozwiązania, które poddane zostały ocenie w konkursie „Uczelnia Liderów” udało się Państwu nie tylko utrzymać, ale również twórczo rozwinąć: z korzyścią dla studentów, absolwentów i pracodawców – dodała.

W Programie „Uczelnia Liderów” mogą wziąć udział uczelnie wszystkich typów: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, uczelnie niepubliczne oraz podstawowe jednostki organizacyjne uczelni. W 9.edycji wyłoniono 20 laureatów:

Uczelnie akademickie

 • Politechnika Śląska
 • Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
 • Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej

Państwowe wyższe szkoły zawodowe

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Uczelnie niepubliczne

 • Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Polonijna w Częstochowie

Podczas gali przyznano także wyróżnienia specjalne. Wyróżnienia Nadzwyczajne „Primus” otrzymały uczelnie, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w tej edycji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Wyróżnieniami Nadzwyczajnymi „Aurea Praxis” uhonorowano rektorów wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej: prof. dr. hab. Przemysława Wojtaszka (dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka (rektor Politechniki Śląskiej), dr Martę Wiszniewską (rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach), prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Kusala (rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi), dr. hab. Juliusza Piwowarskiego, prof. WSBPI (rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie).

Wyróżnienia Nadzwyczajne „Najwyższa Jakość Studiów” trafiły do szkół wyższych, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej: Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Wyróżnienia Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznano uczelniom, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej studentów i współpracy z otoczeniem społecznym od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego: Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Współpracy Międzynarodowej” dostały uczelnie, które wykazują najwyższą aktywność w zakresie kształcenia międzynarodowego i współpracy z uczelniami zagranicznymi: Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która oceniała uczelnie między innymi na podstawie danych ze źródeł takich jak: Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON), Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkól Wyższych, Polska Komisja Akredytacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MK

Źródło: www.uczelnia-liderow.pl

Fotorelacja z Gali

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie