Po wiosennej sesji LEK

Opublikowano: 14.03.2018

forum akademickie
Absolwenci GUMed

Bardzo dobrze spisali się absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Lekarze, którzy ukończyli studia w GUMed ponad 2 lata temu, zajęli zaszczytne pierwsze miejsce. Nieco niżej, bo na trzeciej pozycji, uplasowali się ich nieco starsi koledzy, którzy w ostatnich 2 latach ukończyli naukę w uczelni. Zajęli wysoką trzecią pozycję, ustępując absolwentom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Collegium Medicum UJ. W sesji wiosennej LEK w grupie lekarzy, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu, absolwenci GUMed zajęli czwartą pozycję, tuż za absolwentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W całym kraju do egzaminu przystąpiło 3480 osób, uzyskując średnio 127.9 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 170, a minimalny 22 punkty. Pięciuset czterdziestu pięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 – 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Szczegółowe zestawienie dostępne jest na stronie https://www.cem.edu.pl/aktualnosci/ldep/ldep_stat.php

Joanna Śliwińska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie