Życie akademickie

Podkarpackie Centrum Innowacji rozszerza współpracę z uczelniami

Opublikowano: 2020-09-30

forum akademickie

Powstanie prototypów i nowatorskich rozwiązań dla sektora usług i przemysłu – to cel współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji z działającymi w regionie szkołami wyższymi. PCI zachęca studentów oraz aktywizuje kadrę naukowców do wspólnego działania na rzecz rozwoju Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów.

Obecnie partnerami PCI są: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Celem jest objęcie współpracą pozostałych uczelni regionu.

– Mamy ambitne plany stworzenia sprawnego ekosystemu współpracy z uczelniami na Podkarpaciu. Chcemy, by do grupy studentów i naukowców dołączyli również przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu. Wspólne interakcje w postaci inspirujących projektów przyczynią się do opracowania nowych technologii i ciekawych prototypów wdrożonych później przez przemysł – mówi Konrad Frontczak, dyrektor zarządzający ds. komercjalizacji badań w PCI.

Szansą na współpracę z Podkarpackim Centrum Innowacji jest m.in. program grantowy dla zespołów naukowych z uczelni regionu umożliwiający wsparcie finansowe na realizację ambitnych prac badawczo-rozwojowych. W naborze w 2019 r. rozdysponowano prawie 4 mln zł, w tej edycji konkursu planowane są wydatki na poziomie 6 mln zł.

– Sądzimy, że program grantowy stworzy możliwość aplikowania dla uczelni, które nie są oficjalnymi partnerami PCI. Zespół naukowy może składać się z kadry naukowej pracującej na różnych uczelniach. To szansa dla uczelni zawodowych, mających swoje siedziby na terenie Podkarpacia, pod warunkiem dostosowania wymogów rekrutacyjnych konkursu do możliwości tych jednostek – zachęca dr Agnieszka Woźniak, prorektor ds. rozwoju Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Podkarpackie Centrum Innowacji oferuje kooperację także w ramach Regionalnej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Zrzesza ona obecnie 54 podmioty z całego Podkarpacia. Stanowi platformę współpracy naukowców zajmujących się badaniami, oceną zgodności podzespołów, produktów i wyrobów gotowych.

– Sieć to współpraca z jednostkami laboratoryjnymi regionu oraz wymiana doświadczeń między naukowcami. Razem możemy łączyć kadrę i sprzęt, tworząc tym samym oferty usług dla realizacji projektów niemożliwych do wykonania indywidualnie. To dobry sposób, aby szybciej i lepiej dotrzeć z propozycją usług do przedsiębiorców w całym kraju. Zespół badawczy jest także szansą dla rozwoju młodych talentów – podkreśla mgr Konrad Kawa, kierownik Biura Projektów Unijnych z Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

W swojej ofercie Podkarpackie Centrum Innowacji nie zapomina o studentach działających w kołach naukowych. Rozwojowi talentów służy przestrzeń PCI ProtoLab. To pracownie wirtualnej rzeczywistości, skanowania i druku 3D, warsztat techniczny ze sprzętem, pracownie komputerowa i elektroniczna.

– Kreatywny ProtoLab ma swój potencjał, jest ciekawą formą do działania dla młodych i energicznych ludzi. Studenci, dołączając do zespołów działających w ProtoLabie, mogą eksperymentować, rozwijać własne pomysły oraz pracować przy ambitnych projektach. Jest realna szansa, by w niedalekiej przyszłości przekształciły się one w start-upy lub spin-offy i zainteresowały podkarpackie firmy – mówi dr Sławomir Solecki, prorektor ds. współpracy i rozwoju w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

MK

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie