Nagrody

Podlaska Marka dla naukowców badających aktywność biologiczną grzybów nadrzewnych Puszczy Białowieskiej

Opublikowano: 2020-09-14

forum akademickie
Źródło: PB

Naukowcy Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zostali uhonorowani Podlaską Marką. Kapituła konkursu doceniła efekty ich badań nad aktywnością biologiczną grzybów nadrzewnych Puszczy Białowieskiej.

Podczas uroczystej gali finałowej konkursu Podlaska Marka nagrodę w kategorii „Odkrycie” w imieniu uczelni odebrali: rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, oraz oraz prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Marcin Moniuszko. Statuetkę wręczył marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Bardzo się cieszę, że tak powszechnie doceniane są odkrycia naukowe, a to odkrycie jest przełomowe – mówiła odbierając prestiżowe wyróżnienie rektor PB. – Po drugie, chrońmy i poznawajmy naturę. Ona nam się odwdzięczy, choćby dzięki temu, że nas uleczy. I po trzecie, sukces, który jest efektem wspólnej pracy naukowców z dwóch uczelni, u progu nowej kadencji, jest bardzo dobrą prognozą na dalszą, efektywną współpracę obu uczelni.

Prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podkreślił, że to nie jedyne działanie, prowadzone wspólnie przez naukowców z PB i UMB – uczelnie współpracują także w zakresie bioinformatyki i badania sztucznej inteligencji.

To okazja, by przypomnieć nam wszystkim, że w naturze można i trzeba szukać lekarstwa, ale w medycynie nie ma dróg na skróty – podkreślał prof. Marcin Moniuszko. – Tym większe gratulacje należą się temu zespołowi, który nie poszedł na skróty, ale podjął się bardzo ciężkiej pracy. Bo cuda zostawiamy opatrzności, a naukowcy po prostu powinni zająć się pokorną i bardzo wytrwałą pracą. I wyników tej pracy naukowcom obu uczelni gratuluję.

Nagrodzony projekt badawczy jest efektem współpracy pracowników Instytutu Nauk Leśnych PB: prof. Sławomira Bakiera, dr Ewy Zapory i Marka Wołkowyckiego oraz z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Farmaceutycznego UMB: prof. Haliny Car, dr Anny Sadowskiej i dr Diany Sawickiej. Naukowcy udowodnili, że powszechnie występujący korzeniowiec sosnowy – groźny patogen, który potrafi zniszczyć całe drzewostany – może też hamować wzrost komórek nowotworowych i w szczególny sposób wspomagać terapię raka jelita grubego. Rezultatem kilkuletniej współpracy jest zgłoszenie patentowe opisujące przeciwnowotworowe działanie grzyba, a także publikacja badań w wiodącym czasopiśmie naukowym „Journal of Molecular Sciences”.

Konsorcjum białostockich uczelni wraz z naukowcami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wykorzystuje do badań wyciągi z banku ekstraktów, stworzonego przez pracowników Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Kolekcja ponad 200 ekstraktów grzybów Puszczy Białowieskiej może być podstawą szeregu badań nie tylko w medycynie, ale także w weterynarii, inżynierii środowiska czy przemyśle spożywczym. W niedalekiej przyszłości to konsorcjum międzyuczelniane pragnie pozyskać kolejne fundusze i przeprowadzić bardziej szczegółowe analizy składu chemicznego korzeniowca sosnowego w kontekście jego właściwości leczniczych.

Konkurs Podlaska Marka, organizowany od kilkunastu lat przez marszałka województwa podlaskiego, promuje najlepsze podlaskie produkty, idee i przedsięwzięcia. W tegorocznej edycji spośród 150 zgłoszonych produktów do finałowego starcia komisja konkursowa nominowała 27. To z tego grona wybrano laureatów każdej z dziewięciu konkursowych kategorii: Produkt Użytkowy, Produkt Spożywczy, Odkrycie, Inwestycja, Kultura, Wydarzenie, Społeczeństwo. Po raz pierwszy nagrody przyznano w kategorii Biznes i Projekt 4.0. Laureaci otrzymali statuetki Podlaskiej Marki i nagrodę finansową 10 tys. zł.

źródło: PB


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie