Szkoły wyższe

Podpisanie deklaracji założycielskiej Polsko-Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów

Opublikowano: 2019-11-12

forum akademickie
Źródło: Uniwersytet Śląski w Opawie

Wdrażanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce w polskich uczelniach, możliwości rozwoju współpracy transgranicznej oraz transformacja KRUŚ w Polsko-Czeską Asocjację Uniwersytetów – to główne tematy sesji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, która odbyła się 7 i 8 listopada na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. Obrady poprowadził przewodniczący KRUŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Podpisanie deklaracji założycielskiej Polsko-Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów stanowiło jeden z najważniejszych punktów programu sesji. Członkowie nowego stowarzyszenia to uczelnie dotychczas współpracujące w ramach KRUŚ oraz szkoły wyższe z Liberca, Hradca Králové, Pardubic i Ołomuńca:

  • Uniwersytet Techniczny w Libercu (Technická univerzita v Liberci),
  • Uniwersytet Hradec Králové (Univerzita Hradec Králové),
  • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Univerzita Palackého),
  • Uniwersytet Pardubicki (Univerzita Pardubice).

Posiedzenie polskich i czeskich rektorów uczelni stanowiło także okazję do przybliżenia kwestii związanych z procesem wdrożenia ustawy 2.0 w polskich szkołach wyższych. Zagadnienie to zreferowali prof. dr hab. Adam Jezierski z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, reprezentujący UŚ w Katowicach. W porządku obrad przewidziano także przedstawienie sprawozdania z działalności organu wykonawczego KRUŚ – Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich, poruszone zostały ponadto tematy związane z projektem transgranicznego uniwersytetu trzeciego wieku.

Listopadowa sesja odbyła się pod patronatem ambasador RP w Czechach Barbary Ćwioro, a wydarzeniem towarzyszącym spotkaniu rektorów była konferencja naukowa zorganizowana na Wydziale Polityki Publicznej (Fakultě veřejných politik) Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Tematyka spotkania dotyczyła między innymi zagadnień związanych z wizerunkiem Polski i Polaków w czeskich mediach.

źródło: UŚ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie