Życie akademickie

Podwyżki dla nauczycieli akademickich

Opublikowano: 30.03.2018

forum akademickie

Ponieważ rząd przyjął ustawę 2.0, czyli Konstytucję dla Nauki, która ma wejść w życie 1 października tego roku. Resort nauki przygotowuje rozporządzenia, które zapewnią jej realizację. Jedno z nich dotyczy zapowiadanego wzrostu wynagrodzeń.

Od początku przyszłego roku pensje minimalne wzrosną średnio o około 800 złotych. Odczują to najbardziej adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni wykładowcy. Ponadto, niezależnie od wzrostu płacy minimalnej, w przyszłym roku rząd przewiduje wzrost wynagrodzenia dla wszystkich wykładowców akademickich. Pensje minimalne będą uzależnione od określonej w rozporządzeniu kwoty. Będzie to stawka, w stosunku do której naliczane będą wynagrodzenia wszystkich nauczycieli akademickich. W Konstytucji dla Nauki jest mechanizm, który przewiduje zrównoważoną politykę płacową – wzajemne uzależnienie pensji. Podwyżka dla profesorów oznacza jednocześnie podwyżki dla pozostałych nauczycieli akademickich.

Jarosław Gowin, szef resortu nauki, wielokrotnie podkreślał, że w rozwój gospodarczy kraju istotny wkład wnoszą także naukowcy, zatem ich wynagrodzenie powinno to odzwierciedlać. Dlatego też wprowadzone rozporządzeniem do ustawy mechanizmy przewidują, że profesorowie będą zarabiać co najmniej 150% średniego wynagrodzenia w gospodarce. 6410 złotych to będzie absolutne minimum, jakie otrzymają. Minimum, bowiem oczywiście do pensji podstawowej pracowników naukowych doliczane będą dodatki stażowe, zadaniowe i te pochodzące z grantów.

Wzrośnie o 860 zł wynagrodzenie zasadnicze adiunktów ze stopniem doktora. Różnicę odczują także asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy, którzy otrzymają ok. 800 zł więcej niż dotychczas.

Podwyżki dla młodych naukowców mają zapobiec odpływowi kadr za granicę. Dlatego oprócz proponowanego obecnie wzrostu minimalnych wynagrodzeń, resort będzie zabiegać o dalsze podwyżki dla nauczycieli akademickich. Minister Gowin wielokrotnie podkreślał, że powodzenie reformy zależy w dużej mierze od wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, dlatego też rządowy projekt Konstytucji dla Nauki przewiduje, że uczelnie publiczne otrzymają dodatkowo 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na inwestycje. Ponadto uwzględnienie nowych reguł waloryzacyjnych spowoduje, że w dziesięcioletniej perspektywie środki dla na naukę i szkolnictwo wyższe wzrosną o ponad 47 mld zł w stosunku do 2018 roku. W przyszłorocznym budżecie nakłady zwiększą się o ok. 700 mln zł w porównaniu z rokiem bieżącym. Dotychczasowa gwarancja wzrostu środków w budżecie dotyczyła zaledwie kwoty 100 mln złotych.

JK

 

Komentarze (1)

  1. Basia pisze:

    Właśnie zbliżamy się do owego terminu podwyżek, czyli stycznia 2019. Ścieżka adiunkta, który deklaruje stanowisko dydaktyczne wiąże się na mojej uczelni z obowiązkowym przejściem na etat starszego wykładowcy, czyli de fakto brakiem podwyżki.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie