Badania

Polimery z betuliną

Opublikowano: 2020-07-29

forum akademickie
Źródło: www.us.edu.pl

Nowe materiały polimerowe wykazujące działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne opracowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich nowatorski pomysł opiera się na wykorzystaniu betuliny.

W kosmetyce, medycynie, przemyśle spożywczym czy odzieżowym coraz większe znaczenie mają materiały wykazujące właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Takim dodatkiem, dzięki któremu tworzywa zyskują własności antybakteryjne, są na przykład nanocząstki srebra. W wyniku użytkowania różnych produktów dochodzi jednak do uwalniania jonów srebra, co z kolei może prowadzić do wyjaławiania środowiska naturalnego. Jest to szczególnie ważne w przypadku wciąż rosnącej liczby materiałów z domieszką tych nanocząstek.

Nie bez znaczenia są również badania oddziaływania jonów srebra na organizmy. Wykazują one wiele cech cytotoksycznych m.in. w odniesieniu do ludzkich komórek. W związku z tym naukowcy poszukują nowych rozwiązań pozwalających otrzymywać materiały o przeciwdrobnoustrojowych właściwościach, o szerokim zastosowaniu w różnych branżach, w tym w medycynie, które będą jednak bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego i organizmów oraz tańsze w produkcji.

Jedną z alternatyw okazała się betulina. Jest to naturalnie występujący organiczny związek, którego duże ilości można znaleźć na przykład w zewnętrznej warstwie białej części kory brzozy. Betulina wykazuje aktywność biologiczną, między innymi przeciwbakteryjną, przeciwwirusową oraz przeciwzapalną, i jest możliwa do otrzymania w sposób niegenerujący znacznych kosztów produkcji nawet na skalę przemysłową, co czyni ją interesującym przedmiotem dalszych badań. Stanowi ponadto znakomitą podstawę do dokonywania modyfikacji chemicznych, w tym syntezy polimerów czy kopolimerów i może być stosowana nawet w przedmiotach, które mają kontakt z komórkami organizmów.

Betulinę i jej właściwości badali naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym. W efekcie ich współpracy powstały nowe materiały polimerowe wykazujące działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne. Ich strukturę tworzą polimery termoplastyczne z dodatkiem betuliny. Wyniki prac obejmują również sposób otrzymywania takich materiałów. Dwa rozwiązania z tego zakresu zostały objęte ochroną patentową. Tak zaprojektowane materiały mają szerokie zastosowanie przede wszystkim w medycynie i biotechnologii. Co ciekawe, mogą być też wykorzystywane jako specjalne struktury w druku przestrzennym.

Autorami wynalazków są naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach: dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ i mgr Tomasz Flak, a także ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach: prof. dr hab. Stanisław Boryczka , prof. dr hab. Urszula Mazurek, dr hab. Krzysztof Jasik oraz dr Beata Rozwadowska.

źródło: UŚ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie