Szkoły wyższe

Politechnika Gdańska w konsorcjum CURE

Opublikowano: 2020-02-24

forum akademickie
Źródło: www.pg.edu.pl

Rektorzy sześciu europejskich uczelni powołali w Brukseli konsorcjum CURE (Consortium of Universities with Regional Engagement). Jednym z jego członków jest Politechnika Gdańska.

Misją konsorcjum jest rozwój badań, kształcenia na wszystkich poziomach, współpracy multidyscyplinarnej i międzynarodowej w celu sprostania wyzwaniom globalnym, regionalnym i lokalnym. Jeszcze w lutym konsorcjum złoży projekt w ramach programu European Universities.

Podpisy pod dokumentami założycielskimi złożyli: prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Eva Alcon Soler – rektor Universitat Jaume I (Hiszpania), prof. Antonio Augusto Fontainhas Fernandes  – przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Portugalskich, rektor Universidade de Tras-os-Montes e Alto Duoro (Portugalia), prof. Alain Celerier – rektor Universite de Limoges (Francja),  prof. Marco D’Orazio – prorektor Universita Politecnica delle Marche (Włochy) i prof. Raoul Zoellner – prorektor Heilbronn University of Applied Sciences (Niemcy). Podpisy zostały złożone podczas oficjalnej prezentacji projektu, która odbyła się w siedzibie przedstawicielstwa hiszpańskich i portugalskich uniwersytetów w Brukseli.

Członkowie CURE uzgodnili, że współpraca dydaktyczna, badawcza oraz dotycząca transferu wiedzy i technologii obejmować będzie następujące tematy: transformację cyfrową regionów, zrównoważony wzrost, integrację kulturową, relacje pomiędzy globalnymi i lokalnymi wyzwaniami, inkluzję społeczną.

Koordynatorem porozumienia ze strony PG jest prof. Piotr Dominiak z Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Projekt CURE zostanie złożony do Komisji Europejskiej jeszcze w lutym. Rozstrzygnięcie konkursu ma zostać ogłoszone w połowie tego roku. W ramach ogłoszonego naboru zaplanowano utworzenie 24 Europejskich Uniwersytetów.

W ubiegłym roku w pierwszym konkursie powołanych zostało 17 sieci Uniwersytetów Europejskich reprezentowanych przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród nich znalazło się 5 polskich uczelni: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski.

źródło: PG


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie