Szkoły wyższe

Politechnika Krakowska odznaczona

Opublikowano: 20.10.2017

forum akademickie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki wyróżniona została Odznaką Honorową Zasłużony dla Grupy Azoty. W ten sposób Grupa Azoty SA podkreśliła znaczenie dwustronnej, trwającej od wielu lat współpracy, która zaowocowała realizacją różnych projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych.

Dzięki podjętej kooperacji powstał program stypendialny przeznaczony dla studentów Politechniki Krakowskiej osiągających sukcesy w obszarach chemii, inżynierii i technologii chemicznej, a więc w tych dziedzinach naukowych, których profil jest zbieżny z profilem działalności Grupy Azoty. Dodatkową korzyścią wynikającą z bilateralnej współpracy jest wdrożenie programu praktyk i staży studenckich, przygotowywanie prac inżynierskich oraz magisterskich odpowiadających zapotrzebowaniu ze strony Grupy Azoty, a także organizacja na krakowskiej uczelni seminarium prowadzonego przez ekspertów z Grupy Azoty SA Technologia źródłem biznesu.

Dodać należy poza tym, że od tego roku akademickiego program studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej rozszerzony został o nowy przedmiot Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne w technologiach Grupy Azoty SA. Ponadto zakłady firmy mieszczące się w Tarnowie wykorzystane zostaną jako miejsce, w którym prowadzone będą zajęcia laboratoryjne, a oprócz tego studenci uzyskają możliwość realizowania koncepcji z zakresu bilansowania energetycznego wybranych instalacji technologicznych.

az

(źródło: pk.edu.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie