Szkoły wyższe

Politechnika Rzeszowska będzie współpracowała z PKO BP

Opublikowano: 08.02.2018

forum akademickie
Fot. Marian Misiakiewicz

Politechnika Rzeszowska podpisała umowę o współpracy z PKO Bankiem Polskim. Jest ona konsekwencją bardzo wysokiej oceny absolwentów Politechniki, którzy pracują w banku.

Umowa o współpracy została podpisana przez prof. Mariusza Oleksego, prorektora Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką i Andrzeja Leszczyńskiego, dyrektora Pionu Eksploatacji i Infrastruktury PKO BP.

– Dzięki współpracy z PKO BP absolwenci Politechniki Rzeszowskiej mają możliwość znalezienia pracy w dużej instytucji finansowej. Pracują jako administratorzy systemów IT, gwarantując ciągłość pracy banku oraz niezakłócony dostęp do usług oferowanych przez PKO BP – przyznaje prof. Mariusz Oleksy, prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką.

Przedstawiciele banku tłumaczą, że dla ich firmy współpraca z Politechniką Rzeszowską ma kluczowe znaczenie w zakresie specjalistów z branży IT, którzy stanowią trzon administratorów systemów informatycznych. W PKO BP bardzo wysoko ocenia się poziom wykształcenia absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, którzy są zatrudnieni w Pionie Eksploatacji i Infrastruktury.

– Aż 9 osób, które studiowało na Politechnice pracuje w PKO Banku Polskim z systemami MainFrame i systemami macierzy dyskowych. Administrowane przez nich platformy są wykorzystywane przez centralny system bankowy obsługujący 9 milinów klientów i ponad 20 proc. transakcji finansowych w Polsce. Szczególnie ważna jest ich umiejętność obsługi systemów IBM MainFrame, co wyróżnia absolwentów Politechniki Rzeszowskiej spośród innych uczelni – mówi Andrzej Leszczyński, dyrektor Pionu Eksploatacji i Infrastruktury PKO BP.

Efektem podpisanej umowy będzie prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, organizowanie praktyk i staży studenckich, wspólne organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów poświęconych tematyce powiązanej z sektorem finansowym. Umowa obejmuje też organizację i wspólne prowadzenie analiz teoretycznych i badań eksperymentalnych, współdziałanie we wzajemnym promowaniu przedsięwzięć i efektów prac w krajowych i zagranicznych środowiskach przemysłowych i naukowo-badawczych.

Katarzyna Kadaj-Kuca


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie