Sprawy nauki

Politechnika Rzeszowska członkiem Klastra Industry 4.0

Opublikowano: 12.10.2017

forum akademickie
Fot. Marian Misiakiewicz

6 października br. na Politechnice Rzeszowskiej rozpoczął swoją działalność Krajowy Klaster – Industry 4.0. Klaster Industry 4.0 został powołany przez przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej oraz firmy działające w branży związanej z szeroko rozumianym obszarem tzw. Oprócz Politechniki Rzeszowskiej członkami klastra zostały firmy: DOPAK, SPLAST, SVLR, GEINPLAST i RDC Materials. W spotkaniu założycielskim brali udział m.in. Ursula Steiner – prezes Zarządu firmy DOPAK, Agnieszka Sanocka – wiceprezes Zarządu firmy SPLAST, Maciej Patrzałek – prezes Zarządu firmy SVLR, Jacek Szczerba – prezes firmy GENPLAST, Łukasz Mazur – dyrektor RDC Materials, ze strony Politechniki Rzeszowskiej rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz prorektorzy prof. Grzegorz Budzik, prof. Grzegorz Masłowski, prof. Mariusz Oleksy i prof. Grzegorz Ostasz.

Celem klastra jest integracja przedsiębiorstw przygotowujących się do wdrażania inteligentnych technologii, a także przedsiębiorstw produkujących komponenty i systemy stosowane w procesach digitalizacji przemysłowej.

Politechnika Rzeszowska od wielu lat jest liderem z zakresu badań nad aplikacją przemysłową wspomaganych komputerowo systemów projektowania, prototypowania i wytwarzania oraz automatyzacji procesów produkcyjnych. Dlatego właśnie na Politechnice Rzeszowskiej został utworzony Klaster Industry 4.0 – mówi prof. Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej.

Powstanie Klastra umożliwi rozwijanie prac badawcze z zakresu inteligentnych fabryk oraz wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych opartych na potencjale przemysłowym nie tylko naszego regionu.

– Można powiedzieć, że jest to kolejny etap wejścia w tzw. czwartą rewolucję przemysłową. Podstawy zostały zbudowane w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego – COP – dodaje prof. Budzik.

Przemysł 4.0 (Industry 4.0) – to bardzo szerokie pojęcie obejmujące w założeniach kompleksową komputeryzację procesów wytwórczych czyli integrację procesu projektowania, prototypowania, przetwarzania danych, automatyzacji wytwarzania i kontroli jakości, w oparciu o systemy komputerowe z zastosowaniem inteligentnych procesów wymiany danych.

Działalność klastra wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Należą do nich:  Innowacyjne Technologie i Procesy Przemysłowe oraz Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego – Informatyka.

Anna Worosz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie