Szkoły wyższe

Politechnika Rzeszowska współpracuje z organizacją EUROCONTROL

Opublikowano: 2020-09-16

forum akademickie
Źródło: www.w.prz.edu.pl

Politechnika Rzeszowska podpisała umowę licencyjną z międzyrządową organizacją ds. zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej w Europie EUROCONTROL na użytkowanie platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń i prac badawczo-rozwojowych w obszarze zarządzania ruchem lotniczym.

EUROCONTROL-Light Simulation Capabilities and Platform for Experimentation (ESCAPE Light) to platforma symulacyjna udostępniana przez EUROCONTROL nieodpłatnie zainteresowanym jednostkom naukowo-dydaktycznym na całym świecie. Pozwala ona prowadzić szkolenia w czasie rzeczywistym oraz prace badawczo-rozwojowe w obszarze zarządzania ruchem lotniczym (Air Traffic Management, ATM). Umowa jest wynikiem dwóch projektów realizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w ramach programu SESAR 2020 (Pj06 ToBeFREE i PROSA) we współpracy z EUROCONTROL oraz ponadrocznych starań nad dalszą kontynuacją współpracy w obszarze naukowym i edukacyjnym w ramach programu ESCAPE Light. Dzięki podpisanej umowie podkarpacka uczelnia znalazła się w gronie kilku innych wiodących szkół wyższych o profilu technicznym, takich jak Technische Universität Braunschweig, Universidad Politécnica de Madrid, Coventry University, Cranfield University, Universitat Autònoma de Barcelona oraz Electronic Navigation Research Institute w Tokyo. W ramach programu ESCAPE Light Politechnika Rzeszowska będzie bezpośrednio współpracowała z EUROCONTROL Experimental Centre (EEC), mieszczącym się w Brétigny-sur-Orge niedaleko Paryża.

Obecnie przygotowywany jest program współpracy między EEC a czołowymi europejskimi uniwersytetami technicznymi oparty na wykorzystaniu platformy symulacyjnej ESCAPE Light do realizacji zadań badawczych i edukacyjnych. Realizowany będzie również program stażowy skierowany do studentów PRz. Jednak ze względu na ograniczenia pandemiczne odbędą się one w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, najlepsi studenci będą mieli możliwość uczestniczenia do pół roku w programach naukowo-badawczych realizowanych przez EEC.

Na przełomie września i października odbędzie się sesja treningowa, w ramach której pracownicy PRz będą mogli się zapoznać z funkcjonalnością i obsługą platformy ESCAPE Light. Sesja ta również odbędzie się w trybie zdalnym.

źródło: PRz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie