Sprawy nauki

Politechnika Śląska i Sieć Badawcza Łukasiewicz zacieśniają współpracę

Opublikowano: 2020-05-28

forum akademickie
Źródło: www.polsl.pl

Utworzenie w województwie śląskim Hubu Innowacji Cyfrowych zakłada porozumienie podpisane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz i Politechnikę Śląską. W ramach umowy obie strony zadeklarowały inicjowanie nowych projektów na potrzeby tamtejszego przemysłu oraz dalszą współpracę w zakresie realizacji doktoratów wdrożeniowych.

Dla Łukasiewicza to kolejna, po podpisanej pod koniec kwietnia br. z Politechniką Warszawską, umowa z uczelnią techniczną, która otwiera nowe możliwości sprawnego reagowania na potrzeby przemysłu, tym razem związanego z regionem Śląska. Podpisy pod nią złożyli rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, oraz Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. W planach jest współpraca w zakresie utworzenia w województwie śląskim Hubu Innowacji Cyfrowych (e-digital Innovation Hub, EDIH), które celem będzie mobilizacja lokalnych środowisk naukowych i biznesowych na rzecz transferu wiedzy, rozwoju i wykorzystania rozwiązań cyfrowych w procesach produkcyjnych oraz funkcjonowaniu sektora publicznego.

Dotychczasowa współpraca pomiędzy uczelnią i instytutami Łukasiewicza wchodzi w nową fazę. Cieszę się, że opierać się ona będzie na tak konkretnych projektach, jak EDIH. To właśnie transformacja cyfrowa jest jednym z 4 obszarów, obok zrównoważonej gospodarki i energii, inteligentnej mobilności i zdrowia, w który chcemy mocno zainwestować. Jestem przekonany, że nasze współdziałanie stanowić będzie silny impuls dla dalszego rozwoju Śląska i gałęzi przemysłu nierozerwalnie związanych z tym regionem jak branża wydobywcza, hutnicza, motoryzacyjna czy energetyczna, z korzyścią dla polskiej gospodarki – podkreśla Dardziński.

Stronom porozumienia zależy również na intensyfikacji współpracy dydaktycznej. W tym celu organizowane będą między innymi wspólne programy podnoszące kwalifikacje pracowników obydwu instytucji, wymiana kadry naukowej i włączanie pracowników instytutów w procesy dydaktyczne prowadzone na uczelni. Systematycznie zwiększana będzie również liczba naukowców Łukasiewicza realizujących doktoraty wdrożeniowe na Politechnice Śląskiej.

– Jestem przekonany, że formalizując trwającą już od lat współpracę z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, stwarzamy nowe możliwości współpracy w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na światowych rynkach. To także ogromna szansa na wzmocnienie pozycji naszych instytucji oraz rozpoznawalności i zmiany wizerunku aglomeracji górnośląskiej. Plan rozwoju Politechniki Ślaskiej zdefiniowany w programie Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza zakłada otwartość i współpracę z otoczeniem spoleczno-gospodarczym oraz transfer wiedzy do sfery gospodarczej. Wspólnie rozwijane są technologie przemysłu przyszłości, inteligentnych miast, materiały przyszłości, rozwijamy obszar sztucznej inteligencji, łączą nas także działania na rzecz zwalczania skutków epidemii – mówi prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

– Dostosowujemy nasze kształcenie do wymogów nowoczesnej gospodarki, uruchamiając studia dualne oraz liczne doktoraty wdrożeniowe. Porozumienie obejmuje także i te formy aktywności, dzięki czemu nasza oferta stanie się ciekawsza, a nasi studenci i pracownicy Łukasiewicza zyskają możliwość zdobycia nowych umiejętności, kwalifikacji i realizacji rozwoju naukowego. Coraz większa rola Przemysłu 4.0 opartego na cyfryzacji i automatyzacji oraz powołanie do życia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprawiają, że zapotrzebowanie na specjalistów będzie wzrastało. Podpisana umowa wychodzi naprzeciw potrzebom obu stron, co przyczyni się do podejmowania realnych działań i osiągania wspólnych korzyści – zauważa rektor.

Na Śląsku działalność prowadzą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica z Gliwic, Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej z Zabrza, oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL i Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic. Instytuty te współpracują już z Politechniką Śląską w konsorcjach przy projektach dotyczących między innymi innowacyjnych systemów łączności bezprzewodowej w podziemnych zakładach górniczych, wsparcia w planowaniu i kierowaniu akcją ratowniczą czy mikrostrukturalnej oraz chemicznej analizy stopów niklu z innowacyjnymi powłokami żaroodpornymi.

Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 35 instytutów badawczych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników, z czego 75% stanowią naukowcy, oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi ona trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

źródło: Łukasiewicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie