Życie akademickie

Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski łączą siły

Opublikowano: 11.07.2017

forum akademickie
Dokument podpisali prorektorzy: prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz (PŚ) oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Noras (UŚ) Źródło: www.us.edu.pl

Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski w Katowicach będą współpracować w obszarze naukowo-badawczym, dzięki czemu obie uczelnie uzyskają możliwość optymalnego wykorzystania istniejącego w nich potencjału naukowo-badawczego. Stosowne porozumienie podpisane zostało przez prorektora ds. badań naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Norasa z Uniwersytetu Śląskiego i prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza.

Uczelnie zapewniły, że mają zamiar współdziałać zarówno przy realizacji projektów badawczych, jak również przy organizacji konferencji i seminariów, a także przedsięwzięć szkoleniowych. Parafowana umowa wykonywana będzie ze strony Uniwersytetu Śląskiego przez jej międzywydziałową jednostkę, czyli Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA). Politechnika Śląska asygnowała do realizacji Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Transportu, Wydział Mechaniczny Technologiczny oraz Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.

Pierwszym wspólnie zagospodarowanym obszarem ma być monitorowanie środowiska przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie badań jakości powietrza, wskazywanie źródeł jego zanieczyszczeń i kierunków ich rozprzestrzeniania.

az

(źródło: polsl.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie