Szkoły wyższe

Politechnika Śląska otrzyma najwięcej doktoratów wdrożeniowych w Polsce

Opublikowano: 2019-08-21

forum akademickie

Politechnika Śląska została najlepiej oceniona spośród wszystkich polskich uczelni w ramach III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie uczelnia otrzyma środki na realizację aż 78 doktoratów wdrożeniowych,  w tym 10  w zakresie sztucznej inteligencji.

Doktorat wdrożeniowy to praca badawcza doktoranta, która ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny. Badania są prowadzone pod okiem pracodawcy, u którego młody naukowiec jest zatrudniony. To daje gwarancje praktycznego zastosowania wyników w przemyśle, w biznesie i wielu innych dziedzinach życia. Politechnika Śląska będzie realizować najwięcej takich projektów spośród wszystkich uczelni w Polsce.

W ramach tegorocznej III edycji zostało złożonych 61 wniosków. Można było się ubiegać o środki w dwóch modułach. W module „Doktorat wdrożeniowy I” zostały złożone 52 wnioski z łączną liczbą planowanych kandydatów do programu 449, natomiast w module „Doktorat wdrożeniowy II w zakresie sztucznej inteligencji” złożono 9 wniosków z łączną liczbą planowanych kandydatów do programu 36.

W ramach modułu „Doktorat wdrożeniowy I” Politechnice Śląskiej zostało przyznanych 68 doktoratów wdrożeniowych. Na drugim miejscu znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza z 54 doktoratami, a na trzecim Politechnika Warszawska z 51. Natomiast w module „Doktorat wdrożeniowy II w zakresie sztucznej inteligencji” Politechnika Śląska otrzymała również najwięcej doktoratów – 10.

– To ogromny sukces naszej uczelni. I doskonały dowód na to, że strategia obrana przez Politechnikę Śląską w 2016 r. przynosi zakładane efekty. Jako europejski uniwersytet techniczny prowadzimy innowacyjne badania naukowe i kształcimy wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki ministerialnemu wsparciu naszych projektów, które będziemy realizować w ramach doktoratów wdrożeniowych, mamy realną możliwość aktywnego, pozytywnego wpływu na rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także umacniania pozycji polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej – powiedział prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor PŚ.

Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego i merytorycznym przez zespół doradczy do spraw oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” powołany przez ministra. Środki finansowe będą przeznaczone na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej i finansowanie stypendium doktoranckiego.

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” na Politechnice Śląskiej jest  tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem). Program skierowany jest do osób rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej, ale to uczelnie są wnioskodawcami. To one zgłaszają do udziału w programie przyszłego doktoranta.

 Jadwiga Witek


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie