Konkursy

Polscy naukowcy laureatami konkursu BiodivClim

Opublikowano: 2020-10-08

forum akademickie

Trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć BiodivERsA. Tym razem chodziło o projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych.

Konkurs BiodivClim: Biodiversity and Climate Change został ogłoszony we wrześniu 2019 roku i obejmował następujące tematy:

  • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people;
  • Climate-biodiversity feedback processes;
  • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change;
  • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change.

W konkursie złożono 234 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie otrzymało 21 projektów. Ich łączna wartość to ponad 25,5 miliona euro. Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski:

  • BaltVib: Patogenne bakterie Vibrio w wodach Morza Bałtyckiego obecnie i przyszłości: łagodzenie problemu. Kierownik polskiego zespołu: dr Marcin Rakowski, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Niemiec i Szwecji.
  • PRINCESS: Nawadnianie torfowisk w środowisku zanieczyszczonym azotem: Synergie i kompromisy między różnorodnością biologiczną, klimatem, ochroną jakości wody i społeczeństwem. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Wiktor Henryk Kotowski, Uniwersytet Warszawski. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Belgii, Finlandii, Niemiec i Norwegii.
  • NAPERDIV: Uprawa zbóż wieloletnich oparta na naturze jako model zachowania bioróżnorodności funkcjonalnej w przyszłościowym rolnictwie. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Rumunii i Szwecji.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie BiodivClim rozpocznie się w grudniu 2020 r.

BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze. Do tej pory BiodivERsA przeprowadziła pięć konkursów. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do sieci w 2014 r.

źródło: NCN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie