Szkoły wyższe

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju  dla PB

Opublikowano: 05.11.2018

forum akademickie

Politechnika Białostocka otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018 przyznawaną pod patronatem prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. To ogólnopolskie wyróżnienie zostało nadane w kategorii Innowacyjne rozwiązania przyszłości na uczelni za realizację projektu „GoSmart – Interreg Baltic Sea Region 2014-2020”.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest najbardziej innowacyjnym projektom realizowanym w ramach programów unijnych i krajowych przez placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową.

Projekt GoSmart, którego liderem jest Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, ukierunkowany jest na umiędzynarodowienie oraz innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw z siedmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Finlandii, Danii, Niemiec, Estonii, Litwy i Łotwy. Jego celem jest rozwijanie strategii inteligentnych specjalizacji w układzie międzyregionalnym, przede wszystkim poprzez wspieranie efektywnej współpracy instytucji ze sfery przemysłu oraz jednostek badawczych, rozwojowych i administracji. Działania zaplanowane w projekcie rozpisano na trzy lata, do końca 2020 r. Wartość projektu to 1,76 mln euro, z czego 1,38 mln euro to dofinansowanie z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej jest jedyną instytucją naukową w projekcie GoSmart. Wspierają go tacy partnerzy jak: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, a także region Vidzeme z Łotwy, miasto Valga z Estonii, Litewskie Centrum Innowacji z Wilna, Kouvola Innovation Ltd. z Finlandii, Hamburg Institute of International Economics z Niemiec oraz Business Aabenraa z Danii.

Zespół naukowców z WIZ PB pracuje pod kierunkiem prof. Wiesława Urbana.

Gala wręczenia Certyfikatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 odbyła się podczas Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 w Uniejowie – prestiżowego wydarzenia gospodarczego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom prowadzonym  w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje.

Dorota Sawicka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie