Życie akademickie

Polska stypendystka ReproNim/INCF

Opublikowano: 2020-05-06

forum akademickie
Fot. Andrzej Romański

Dr Karolina Finc, adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, znalazła się w gronie dziesięciorga laureatów programu stypendialnego ReproNim/INCF.

ReproNim/INCF to całoroczny program stypendialny „Train-the-Trainer”, który jest sponsorowany przez Centrum odtwarzalnych obliczeń neuroobrazowania (ReproNim) oraz Międzynarodowy Ośrodek Koordynacji Neuroinformatyki (INCF). Zapewnia koncepcyjne i praktyczne szkolenie w zakresie odtwarzalnych obliczeń neuroobrazowania, a także wsparcie przy przygotowywaniu programów nauczania i wdrażaniu szkoleń w ich macierzystych instytucjach. Dzięki wsparciu INCF przyznano w tym roku dziesięć stypendiów. Tegoroczni stypendyści pochodzą z czterech krajów. Wśród laureatów znalazła się jedna Polka: dr Karolina Finc, adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Program ReproNim/INCF zapewnia doświadczenie w różnych aspektach reproducible neuroimaging, w tym w technologiach obliczeniowych, przepływie pracy, obsłudze danych i statystyce. Jako stypendystka dr Karolina Finc będzie uczestniczyła w szkoleniu w zakresie odtwarzalnych obliczeń neuroobrazowania, które ze względu na sytuację epidemiczną na świecie odbędzie się za pośrednictwem wideokonferencji. Ponadto stypendium zapewnia rok mentoringu i wsparcia, które będą pomocne w rozwoju własnych szkoleń tego typu w lokalnym środowisku naukowym. Stypendium daje także możliwości pracy w sieci i współpracy z wykładowcami, studentami i absolwentami ReproNim.

Dr Karolina Finc jest absolwentką kognitywistyki na Wydziale Humanistycznym (obecnie Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) UMK. Doktorat realizowała w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania plastyczności ludzkiego mózgu, a w szczególności jego sieci połączeń – konektomu. Jej rozprawa doktorska dotyczyła „Dynamiki i plastyczności sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w trakcie zadania angażującego pamięć roboczą”. W 2014 roku odbyła staż w Max Planck Institute for Human Development w Berlinie, w 2018 r. – w University of Pennsylvania, a w 2019 r. – na Stanford University.

W ICNT UMK kieruje częścią badań związanych z akwizycją i analizą danych neuroobrazowych. Pracuje nad tworzeniem gier edukacyjno-terapeutycznych. Jest współtwórcą komputerowych gier matematycznych „Kalkulilo” i „Numbala”. Opiekuje się Kołem Naukowym Neuroobrazowania działającym na UMK.

Jest laureatką i beneficjentką wielu konkursów, stypendiów i grantów dla młodych badaczy, m.in.  PRELUDIUM (2016) i ETIUDA (2017) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendium START (2018) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, poszerzonego o stypendium im. prof. Barbary Skargi dla naukowców, których badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

MK, źródło: UMK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie