Sprawy nauki

Polska w EMBL

Opublikowano: 04.07.2018

forum akademickie

Uchwalając 29 czerwca ustawę o ratyfikacji umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) Senat RP opowiedział się za pełnym w nim członkostwem naszego kraju. Dzięki temu Polska będzie mogła m.in. wpływać na agendę badawczą organizacji.

Otwiera to Polsce drogę do uzyskania statusu państwa członkowskiego EMBL – międzynarodowej organizacji badawczej państw europejskich. Głównym jej celem jest prowadzenie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej, szkolenie kadr naukowych na wszystkich poziomach, dostarczanie usług naukowych państwom członkowskim oraz aktywne angażowanie się w transfer technologii. Wiele grup badawczych EMBL uzyskało prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Od 2014 r. Polska miała  status członka perspektywicznego organizacji. – Pełne członkostwo umożliwia nam wpływanie na to, jakiego typu badania i w jakiej konstrukcji konsorcjów będą uruchamiane – tak, żeby było to korzystniejsze dla tych, którzy będą ze strony polskiej startować w konkursach – mówił podczas posiedzenia senackiej komisji nauki, edukacji i sportu wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Ponadto pełne członkostwo stwarza możliwość umieszczenia w Polsce centrum badawczego EMBL, którego nie ma w żadnym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie laboratoria organizacji działają w sześciu miejscach. Siedziba główna znajduje się w Heidelbergu w Niemczech, ponadto w: Barcelonie (Hiszpania), Grenoble (Francja), Hamburgu (Niemcy), Hinxton (Wielka Brytania) oraz w Rzymie (Włochy).

Do EMBL należą 24 państwa członkowskie UE i dwa pozaeuropejskie państwa stowarzyszone: Australia i Argentyna.

Ustawa czeka na podpis prezydenta. Ma wejść w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w „Dzienniku Ustaw”.

JK

(Źródło: PAP)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie