Sprawy nauki

Polska z rekordową liczbą patentów przyznanych przez Europejski Urząd Patentowy

Opublikowano: 2017-03-16

forum akademickie

W 2016 r. liczba patentów przyznawanych polskim spółkom i instytutom naukowym przez Europejski Urząd Patentowy wzrosła o 19%, natomiast liczba zgłoszeń patentowych zdecydowanie spadła. Głównym motorem działalności patentowej w Polsce były ośrodki akademickie. Na czele listy polskich podmiotów składających najwięcej wniosków znajdują się Uniwersytet Jagielloński i Polpharma. W polskim rankingu regionalnym liderem jest województwo mazowieckie z 30% ogółu zgłoszeń.

W 2016 roku liczba patentów przyznanych przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) polskim spółkom i instytutom naukowym wzrosła o 19,2%. W ubiegłym roku EPO przyznał polskim instytutom badawczym i przedsiębiorstwom 180 patentów (2015 r.: 151), co stanowi nowy rekord (rys.: Wzrost liczby polskich patentów przyznanych przez EPO). Jednak liczba polskich zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego, na podstawie których przyznawane są przyszłe patenty[1], spadła o 27,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem (+17,4% w 2015 r.).

Liczba wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym w 2016 roku wyniosła niemal 160 tysięcy, a zatem tyle samo, co w poprzednim roku (rys.: Wzrost liczby europejskich zgłoszeń patentowych). Kolejny raz odnotowano zdecydowany wzrost liczby zgłoszeń z Chin (+24,8%) i Korei (+6,5%), spadek liczby zgłoszeń ze Stanów Zjednoczonych (-5,9%) i Japonii (-1,9%), natomiast liczba zgłoszeń z 38 państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej w ubiegłym roku pozostała niemal niezmieniona (-0,2%). Listę najbardziej aktywnych krajów pod względem składanej liczby zgłoszeń otwierają Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja i Szwajcaria (rys. Zgłoszenia patentowe według krajów).

– Wyniki osiągnięte w 2016 r. potwierdzają atrakcyjność Europy jako wiodącego globalnego rynku innowacji – powiedział Benoît Battistelli, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego. W podlegającym dynamicznym zmianom otoczeniu polityczno-gospodarczym, spółki z całego świata wykazują niezmienny popyt na ochronę patentową w Europie. Pomimo imponującego wzrostu liczby zgłoszeń z Azji, europejskie przedsiębiorstwa podtrzymują swoją rolę jako motoru innowacyjności i wzrostu gospodarczego na rodzimym rynku i udowadniają swoją odporność na zmienność koniunktury.

Największy wzrost w sektorze technologii transportu i w branży mechanicznej

W odniesieniu do 10 najważniejszych obszarów technologii w EPO, liczba polskich zgłoszeń odnotowała największy wzrost w sektorach elementów mechanicznych (+89%) i transportu (+65%), z którego najwięcej zgłoszeń patentowych wpłynęło z branży motoryzacyjnej. W efekcie wzrostu w sektorze transportu ten obszar technologii w 2016 r. odpowiadał za 8% ogółu polskich zgłoszeń patentowych, co stanowi wzrost w porównaniu z 4% w poprzednim roku i sprawia, że jest to najważniejszy sektor technologiczny w Polsce (na równi z inżynierią lądową, która w 2016 r. złożyła również 8% ogólnej liczby zgłoszeń). Największy spadek liczby zgłoszeń odnotowano w sektorach pomiarów (-66%) i maszyn elektrycznych (-57%).

Bezprecedensowa sytuacja: 6 ośrodków badawczych i akademickich w pierwszej ósemce wnioskodawców

W wyraźnym odróżnieniu od większości państw europejskich, polską działalność patentową w 2016 r. napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe. Aż sześć z ośmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze. Najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w EPO (12 zgłoszeń) był Uniwersytet Jagielloński, następnie spółka farmaceutyczna Polpharma (10 zgłoszeń), producent okien dachowych Fakro (6) oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (6) (rys.: Główni wnioskodawcy z Polski w 2016 r.).

Najwięcej zgłoszeń patentowych na Mazowszu

W rankingu wojewódzkim prowadzi Mazowsze (30% wszystkich polskich zgłoszeń patentowych, w porównaniu z 25% w poprzednim roku), przed województwem małopolskim (15,7% w porównaniu z 14% w poprzednim roku), dolnośląskim (11,3%) oraz śląskim (9,1%).

Zróżnicowana aktywność w Europie

Aktywność patentowa w poszczególnych państwach europejskich w 2016 roku była wyraźnie zróżnicowana. Spośród największych gospodarek europejskich o dużym wolumenie na pierwszym miejscu była Belgia, ze wzrostem o 7% w porównaniu z 2015 r. Wzrost wykazały również inne kraje, w tym Włochy (+4,5%), Austria (+2,6%), Hiszpania (+2,6%), Szwajcaria (+2,5%), Wielka Brytania (+1,8%) i Niemcy (+1,1%). Spadła liczba zgłoszeń patentowych z Francji (-2,5%) i Holandii (-3,6%). Do EPO wpłynęło mniej zgłoszeń patentowych z niektórych krajów nordyckich, takich jak Finlandia (-8,8%), Szwecja (-7,4%) czy Dania (-2,8%) (rys.: 50 krajów z największą liczbą zgłoszeń).

Najwięcej zgłoszeń w branży technologii medycznych

W ujęciu globalnym najwięcej zgłoszeń patentowych w dalszym ciągu wpłynęło z branży technologii medycznych (pomimo lekkiego spadku o -2,1% w 2016 r.), jak również z sektora komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych (rys.: Dziedziny z największą liczbą zgłoszeń). Spośród dziesięciu najważniejszych dziedzin największy wzrost odnotowano w sektorze maszyn/aparatury/energii elektrycznej (+5,1%), transportu (+3,6%) oraz technologii komputerowych (+2,9%).

Philips numerem jeden w rankingu spółek EPO

W 2016 r. po raz drugi z rzędu Philips był liderem pod względem złożonej do EPO liczby zgłoszeń patentowych. Na drugim miejscu znalazł się Huawei (awans z jedenastej pozycji w ciągu zaledwie trzech lat), a w dalszej kolejności Samsung, LG i United Technologies. W skład głównej dziesiątki weszły cztery spółki europejskie, trzy ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Korei i jedna z Chin (rys.: 10 głównych spółek w 2016 r.)

Szczegółowe dane statystyczne oraz raport z działalności za 2016 rok dostępne są w rocznym sprawozdaniu EPO: www.epo.org/annual-report2016

EPO

Liczący ponad 7 000 pracowników Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. Siedziba znajduje się w Monachium, a oddziały w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. Celem EPO jest wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO, wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 38 państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów.

Wojciech Liczkowski

[1] Zgłoszenie patentowe to dokumentacja przedkładana w urzędzie patentowym przez wynalazcę lub przedsiębiorstwo. To etap poprzedzający przyznanie patentu, obejmujący weryfikację, czy wszystkie kryteria prawne dotyczące uzyskania patentu zostały spełnione.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie