Sprawy nauki

Polskie patenty w Europie

Opublikowano: 2019-03-12

forum akademickie

O 19,7% wzrosła w ubiegłym roku liczba zgłoszeń składanych przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Tempo wzrostu było jednym z największych w Europie i zdecydowanie przekraczało średnią dla 38 państw członkowskich (+3,8%).

W ujęciu ogólnym w 2018 r. do EPO wpłynęło 174 317 europejskich zgłoszeń patentowych, co stanowi wzrost o 4,6% w porównaniu z 2017 rokiem. Liczba zgłoszeń z Chin wzrosła o 8,8%, co jest najniższym wynikiem od pięciu lat. W czołówce państw, z których wpłynęły zgłoszenia, plasują się Stany Zjednoczone z 25% ogólnej liczby zgłoszeń, następnie Niemcy, Japonia, Francja i Chiny. Polscy wnioskodawcy złożyli 534 zgłoszenia patentowe (446 w 2017 roku). Silny wzrost powyżej średniej trwa w tym przypadku już drugi rok z rzędu (+13,5% w 2017 r.) po spadku o 30,6% w 2016 r.

– Pod względem patentów 2018 rok był ponownie bardzo pozytywny dla Polski – oświadczył António Campinos, prezes EPO. – Dzięki mocnemu wzrostowi przez dwa lata z rzędu możemy mówić o pozytywnym trendzie, który bazuje na dwucyfrowym wzroście w kilkunastu kluczowych sektorach technologicznych. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ branże, które często wykorzystują prawa własności intelektualnej, w tym patenty, wspierają gospodarkę, szczególnie w kontekście zatrudnienia, handlu i stymulowania wzrostu. Wkład instytucji akademickich w działalność patentową w Polsce jest tu szczególnie widoczny.

„Procesy termiczne” (+50%) oraz „transport” (+11,4%, z wieloma patentami z branży motoryzacyjnej) stanowiły te sektory technologiczne, w których wpłynęło najwięcej polskich zgłoszeń patentowych (po 39), a każdy z nich stanowił 7% wszystkich polskich zgłoszeń patentowych do EPO w 2018 roku. Zdecydowany wzrost odnotowano w obszarach technologii komputerowych (+160%), „materiałów, metalurgii” (+110%), elementów mechanicznych (+91,7%), inżynierii lądowej (+63,6%) oraz produktów farmaceutycznych (+50%). 12 z 15 najważniejszych sektorów technologicznych w Polsce odnotowało dwucyfrowy wzrost liczby zgłoszeń.

Po raz kolejny motorem polskiej działalności patentowej i to w większym stopniu, niż w większości pozostałych państw europejskich, były uczelnie. Pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawców w EPO zajął Uniwersytet Jagielloński z 12 zgłoszeniami patentowymi, dalsze miejsca: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA (6 zgłoszeń), Akademia Górniczo-Hutnicza (5 zgłoszeń) oraz ex aequo Politechnika Gdańska i Grupa Fakro (po 4 zgłoszenia).

Region warszawski znalazł się na czele polskiego rankingu regionalnego z 24,2% wszystkich zgłoszeń patentowych (spadek o 28% w porównaniu z poprzednim rokiem), wyprzedzając województwa: małopolskie (16,9%), pomorskie (9,8%), śląskie (8,8%) i dolnośląskie (8,3%).

W 2018 r. do EPO wpłynęło więcej zgłoszeń patentowych z większości państw europejskich niż w roku ubiegłym, z wyjątkiem Francji (-2,8%) i Finlandii (-3,8%). Poza Polską więcej zgłoszeń złożyły również Włochy (+0,9%), Holandia (+1,4%), Austria (+3,8%), Niemcy (+4,7%), Hiszpania (+6,3%), Szwecja (+7,1%), Wielka Brytania (+7,8%), Szwajcaria (7,8%), Belgia (+9,7%) i Dania (+14,4%). EPO otrzymał również więcej zgłoszeń od przedsiębiorstw i wynalazców z pozostałych państw środkowoeuropejskich, takich jak Czechy (+17,5%), Węgry (+26,3%) czy Słowacja (+22%), mimo iż ich liczba była mniejsza niż w przypadku Polski.

W ujęciu ogólnym technologie medyczne utrzymały się na pierwszym miejscu pod względem liczby zgłoszeń patentowych do EPO (wzrost o 5% w 2018 r.), wyprzedzając, podobnie jak dotychczas, komunikację cyfrową i technologie komputerowe. Największy wzrost spośród dziesięciu głównych sektorów odnotowały nauki przyrodnicze; łączny wzrost w produktach farmaceutycznych i biotechnologii wyniósł 13%.

Liczący ponad 7 tysięcy pracowników Europejski Urząd Patentowy jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. Siedziba znajduje się w Monachium, a oddziały w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. Celem utworzenia EPO było wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 44 krajach, uzyskując dostęp do rynku liczącego około 700 mln osób. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów.

Szczegółowe dane statystyczne oraz raport z działalności za 2018 rok dostępne są w rocznym raporcie EPO: www.epo.org/annual-report2018.

MK

Źródło: Shepard Fox

Rys. Wzrost liczby zgłoszeń patentowych do EPO z Polski

Rys. Wzrost liczby europejskich zgłoszeń patentowych

Rys. Zgłoszenia patentowe według państw

Rys. Główni wnioskodawcy z Polski w 2018 r.

 

 

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie