Życie akademickie

Polskie Powroty ‒ rusza pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Opublikowano: 08.03.2018

forum akademickie

Atrakcyjne wynagrodzenie (nawet do 350 tys. zł przez cztery lata) i możliwość stworzenia własnej grupy projektowej – tym do powrotu do kraju chce skusić polskich naukowców pracujących zagranicą Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Podległa Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego instytucja ogłosiła właśnie swój pierwszy program – Polskie Powroty.

– Nie bez przyczyny ogłaszamy program w hali przylotów na lotnisku. Z naszym programem łączymy nadzieję, że częściej przyjdzie nam witać tutaj polskich naukowców powracających do kraju – podkreślił podczas konferencji otwierającej program wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. „Polskie Powroty” mają zachęcić polskich badaczy do powrotu do kraju poprzez zapewnienie im konkurencyjnych warunków pracy. Naukowcy, którzy zdecydują się powrócić nad Wisłę, mogą liczyć na roczne wynagrodzenie w wysokości do 350 tys. złotych brutto (wypłacane nawet przez 4 lata), a także środki, które pozwolą na zorganizowanie dwóch dodatkowych etatów – po to, aby naukowiec mógł stworzyć własny zespół, wspierający go w badaniach. Program będzie finansował także koszty przeprowadzki. – W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z Polski wyjechało kilkanaście tysięcy naukowców – zdolnych, młodych ludzi, którzy poza granicami kraju szukali warunków do pracy naukowej i twórczej wymiany myśli. Dziś mamy warunki, aby z powrotem przyjąć ich w Polsce. Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany w nauce polskiej: z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że można dziś w Polsce uprawiać naukę na światowym poziomie ‒ mówił Jarosław Gowin.

Polskie Powroty – ponad 2 mln zł na ściągnięcie jednego naukowca

W sumie w ramach Polskich Powrotów przewidziano środki na:

  • wynagrodzenie doświadczonego powracającego naukowca – 350 tys. zł rocznie przez cztery lata (kwoty uwzględniają koszty pracodawcy, tzw. brutto brutto);
  • wynagrodzenie dla osoby z mniejszym doświadczeniem – 240 tys. zł rocznie;
  • dwa etaty, pozwalające powracającemu naukowcowi zorganizować własny zespół – 180 tys. zł rocznie (również z uwzględnieniem kosztów pracodawcy);
  • adaptację miejsca pracy w polskiej jednostce (do 25 tys. zł);
  • koszty związane z przeprowadzką powracającego naukowca (30 tys. zł).

Uczelnie także zyskają

Dzięki udziałowi w programie polskie uczelnie pozyskają do współpracy bez konieczności angażowania dodatkowych środków specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem. ‒ Polskie Powroty są ogromną szansą dla uczelni – ambitni naukowcy, z międzynarodowym doświadczeniem, siecią kontaktów i współpracowników, z umiejętnością pozyskiwania funduszy na badania, ze świeżym spojrzeniem wynikającym z obcowania z odmiennymi praktykami akademickimi czy doświadczeniem dydaktycznym stanowić będą bez wątpienia ogromne wsparcie dla rozwoju rodzimych jednostek naukowych. Warto wykorzystać ten potencjał ‒ podkreślił prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW.

Powracający naukowiec – wyzwania i zadania

Zadaniem powracającego naukowca, biorącego udział w programie, jest:

  • stworzenie własnej grupy projektowej w murach polskich uczelni lub instytutów;
  • aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania,
  • prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych
  • lub prowadzenie prac rozwojowych lub wdrożeniowych.

NAWA i Polskie Powroty

NAWA została powołana do życia 1 października 2017 roku z inicjatywy wicepremiera Jarosława Gowina. Głównym celem tej instytucji jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia polskiej nauki – zarówno poprzez ściągnięcie do Polski najtęższych umysłów ze świata, jak i skłonienie do powrotu polskich naukowców.

Program Polskie Powroty otwarty jest dla uczelni i jednostek naukowych (instytutów badawczych lub naukowych PAN), które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy. Warunkiem jest to, aby do momentu złożenia wniosków powracający badacz był zatrudniony w zagranicznych uczelniach, instytutach lub działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw przez co najmniej dwa lata. Jego pobyt nie mógł być także finansowany z polskich środków budżetowych.

Wnioski na pierwszy, pilotażowy program Polskie Powroty można składać do 31 maja 2018 roku. Pierwsze powroty możliwe będą pod koniec tego roku. Więcej o programie na stronie internetowej nawa.gov.pl.

Źródło: MNiSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie