Życie akademickie

Polskie powroty – pilotażowy program NAWA

Opublikowano: 15.03.2018

forum akademickie

7 marca ruszył oficjalnie program Polskie Powroty uruchomiony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Powracający z zagranicy naukowcy będą mogli stworzyć własną grupę badawczą, ponadto otrzymają wynagrodzenia na poziomie europejskim nawet do 350 tys. zł rocznie przez 4 lata.

W ramach Polskich Powrotów NAWA zapewnia długoterminowe – od 36 do 48 miesięcy – dofinansowanie w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł. Dzięki udziałowi w tym programie polskie uczelnie będą mogły pozyskać do współpracy, bez dodatkowych środków, specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program otwarty jest dla uczonych reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem mogą występować uczelnie lub instytuty planujące zatrudnienie naukowca powracającego z zagranicy, zatrudnionego przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w instytutach badawczych, ale także w działach badawczych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski. O udział w programie nie mogą się ubiegać te osoby, których pobyt za granica był finansowany z polskich środków budżetowych.

Środki finansowe w ramach programu przeznaczone są na koszty wynagrodzenia powracającego naukowca oraz na stworzenie przez niego grupy projektowej. Na wynagrodzenie doświadczonego, powracającego naukowca przeznaczono kwotę w wysokości 350 tys. zł rocznie, dla osoby z mniejszym doświadczeniem – 240 tys. zł rocznie. Kwoty uwzględniają koszty pracodawcy (tzw. brutto) oraz 180 tys. zł rocznie (również z uwzględnieniem kosztów pracodawcy) na dwa etaty, pozwalające powracającemu naukowcowi zorganizować własny zespół wspierający go w prowadzonych badaniach. W programie uwzględniono także środki do 25 tys. zł na adaptację miejsca pracy w polskiej jednostce oraz koszty związane z przesiedleniem powracającego naukowca – 30 tys. zł.

Naukowcy powracający do Polski biorący udział w tym programie zobligowani są do stworzenie własnej tzw. Grupy Projektowej i aplikowania o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a także prowadzenia i upowszechniania wyników tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenia prac wdrożeniowych. Uczestnicy programu będą także mogli wesprzeć instytucję ich goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

Wnioski o udział w tym pilotażowym programie można składać do 31 maja 2018 r. Pierwsze powroty planowane są na koniec tego roku.

JK

(źródło: MNiSW)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie