Sprawy nauki

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych wybrało nowe władze

Opublikowano: 2019-10-18

forum akademickie
Źródło: www.uwm.edu.pl

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Nowe władze wybrano podczas walnego zjazdu PTNP w Warszawie.

Prof. Żukowski będzie pełnił swoją funkcję już drugą kadencję. W 1987 roku ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim. W 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora, w 2000 roku – stopień doktora habilitowanego, a dziesięć lat temu został profesorem nauk humanistycznych. W 2002 roku objął stanowisko kierownika Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych, a następnie dyrektora Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Kilka miesięcy temu został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Wiceprezesami PTNP zostali:

  • prof. Magdalena Musiał-Karg (Zakład Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • prof. Teresa Sasińska-Klas (Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego),
  • prof. Grzegorz Janusz (Instytut Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • prof. Agnieszka Kasińska-Metryka (Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Do Zarządu wybrano także:

  • prof. Adama Szymańskiego (Instytut Nauk Politycznych na Wydziale Nauk i Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego),
  • prof. Joannę Marszałek-Kawę (Katedra Systemu Politycznego RP na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • dr Nataszę Lubik-Reczek – sekretarz (Zakład Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • prof. Renatę Podgórzańską – skarbnik (Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego)
  • dr Alinę Kaszkur (Instytut Nauk Politycznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych powstało w listopadzie 1957 roku. Zrzesza około 500 członków zorganizowanych w 20 oddziałach krajowych i 12 sekcjach naukowych. Jest członkiem środkowoeuropejskiej, ogólnoeuropejskiej i światowej organizacji politologów: Central European Political Science Association, European Confederation of Political Science Associations oraz International Political Science Association, a także europejskiego konsorcjum badawczego European Consortium for Political Research.

MK, źródło: UWM

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie