Szkoły wyższe

Polsko-irakijska współpraca

Opublikowano: 06.07.2018

forum akademickie

Dwa obszary, dydaktyczny i badawczy, stanowić będą priorytet nawiązanej właśnie współpracy Politechniki Śląskiej i Koya University.

W spotkaniu, podczas którego nastąpiła uroczysta wymiana umów, uczestniczył inicjator całego przedsięwzięcia ze strony Iraku – dr Walaa Jawdat Al-Jaf, profesor Koya University, a także Ahmed Khalil Al-Ani, pełniący obowiązki ambasadora Iraku w Polsce i Abdul Jabbar Koubaisy, dyrektor Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie. Ze strony Politechniki Śląskiej wystąpił prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju oraz dr inż. Grzegorz Kłapyta, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą.

Polsko-irakijska kooperacja przyczynić się ma do rozwoju potencjału badawczego i osobowego obu uczelni. Dzięki wymianie różnorakich doświadczeń każda ze stron będzie miała szansę poszerzyć posiadaną wiedzę o nowe elementy. Dwustronne porozumienie obowiązywać będzie przez pięć lat.

az

(źródło: polsl.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie