Szkoły wyższe

Polsko-rosyjska współpraca

Opublikowano: 30.11.2017

forum akademickie
Fot. IPUChT

Porozumienie regulujące kwestie wymiany studenckiej i naukowej podpisane zostało między Politechniką Krakowską a Iwanowskim Państwowym Uniwersytetem Chemiczno-Technologicznym w Rosji.

Współpraca między dwoma uczelniami rozpoczęła się już w 1991 roku, obecne regulacje uzupełniają dotychczasowe ustalenia o zapisy dotyczące możliwości rozszerzenia kooperacji w zakresie wymiany akademickiej odbywającej się w ramach programu Erasmus+ dla krajów partnerskich.

Jak dotąd oba podmioty zrealizowały wiele różnych przedsięwzięć, do których zaliczyć można wspólne konferencje i prace naukowe, a także wspomniane już wymiany studenckie. Wspomnieć należy ponadto, że prof. Oskar Josifowicz Kojfman z IPUChT jest honorowym profesorem PK, zaś tytuł doktora honoris causa Iwanowskiej uczelni otrzymał prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej.

az

(źródło: pk.edu.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie