Badania

Pomiary czasu i częstotliwości jeszcze dokładniejsze?

Opublikowano: 2020-06-22

forum akademickie

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego pracują nad rozwinięciem metod i narzędzi wykorzystywanych przy ultradokładnych pomiarach czasu i częstotliwości, korzystających z osiągnięć tzw. metrologii kwantowej. Dalsza poprawa czułości tego typu pomiarów ma szansę przełożyć się m.in. na skuteczniejszą identyfikację składu chemicznego substancji w zastosowaniach przemysłowych.

Badania w ramach projektu „Spectral-Temporal Metrology with Tailored Quantum Measurements” (STORMYTUNE) prowadzone są przez członków europejskiego konsorcjum, do którego należą światowej klasy grupy badawcze z dziedziny optyki kwantowej oraz partner przemysłowy – światowy lider w dziedzinie laserów. Kierownikiem przedsięwzięcia po stronie UG jest dr hab. Łukasz Rudnicki, prof. UG z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT). Naukowcy będą pracować nad rozwinięciem narzędzi metrologii kwantowej właściwych dla pomiarów czasu i częstotliwości. Celem badań jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile można poprawić czułość testowanych metod pomiarowych. Zaproponowane zostaną także prototypowe rozwiązania technologiczne.

– Metrologia to dziedzina, w której poszukuje się najbardziej precyzyjnych i wydajnych metod wykonywania pomiarów. Dla przykładu, dokładniejsze pomiary czasu i położenia wiążą się np. ze skutecznością metod lokalizacji bazujących na GPS, podczas gdy lepsza rozdzielczość spektralna przekłada się m.in. na łatwość identyfikacji składu chemicznego substancji. Metrologia kwantowa to z kolei obszar badań, w którym wykorzystuje się „sprzeczne z codzienną intuicją” zachowanie obiektów kwantowych do poprawy rozdzielczości pomiarów, w porównaniu do metod klasycznych – wyjaśnia prof. Łukasz Rudnicki.

Jak zauważa, dotąd niewiele unijnych projektów z dynamicznie rozwijającej się dziedziny technologii kwantowych realizowana była z polskim udziałem.

– Cieszy fakt, że Polska za sprawą swoich flagowych jednostek badawczych, w tym wypadku takich jak Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych na Uniwersytecie Gdańskim, zwiększa swoją europejską obecność i widoczność – podkreśla gdański naukowiec.

Projekt STORMYTUNE realizowany będzie w latach 2020–2023 w ramach Programu Horyzont 2020. W skład europejskiego konsorcjum realizującego projekt wchodzą: Universität Paderborn w Niemczech (koordynator), Imperial College of Science, Technology and Medicine z Wielkiej Brytanii, Sorbonne Universite we Francji, Universita degli Studi Roma Tre we Włoszech, Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii, Univerzita Palackeho v Olomouci w Czechach oraz M-Squared Lasers limited z Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT) powstało na Uniwersytecie Gdańskim w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Centrum kieruje prof. dr hab. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

źródło: UG


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie