Konkursy

Ponad 100 mln zł na projekty w obszarze cyberbezpieczeństwa

Opublikowano: 2019-07-25

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III konkurs w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Na wsparcie projektów w tym zakresie przeznaczono 105,4 mln zł.

Głównym celem programu CyberSecIdent jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych w perspektywie do 2023 roku. Program koncentruje się na tworzeniu i rozwijaniu rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Efektem realizowanych przy wsparciu NCBR projektów ma być także wdrażanie nowych metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania.

– Nowe technologie wspierają rozwój gospodarczy kraju, ale mają także ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego, podnoszenia jakości życia społeczeństwa. Postępująca digitalizacja przynosi Polakom wiele korzyści, m.in. prostszy i szybszy dostęp do usług, w tym usług administracji publicznej, znosi bariery komunikacyjne, zmniejsza wykluczenie poszczególnych grup społecznych. Państwo wspiera te procesy, dbając jednocześnie o zapewnienie bezpieczeństwa kraju i obywateli w cyberprzestrzeni. Na wsparcie nowatorskich projektów w tym obszarze, w trzecim już konkursie CyberSecIdent, przeznaczyliśmy ponad 100 mln zł – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Konkurs skierowany jest do jednostek naukowych i przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe, złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych lub naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. Minimalna wartość projektu to 3 mln zł, a dofinansowanie fazy badawczej (badania przemysłowe i prace rozwojowe) w przypadku jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie przez te jednostki. Nabór wniosków rozpocznie się 23 sierpnia i potrwa do 7 października.

Cyberbezpieczeństwo to temat, który – nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy – dotyczy nas wszystkich. Agenda badawcza naszego programu obejmuje całe spektrum tematów: zarówno technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni oraz w zakresie tożsamości cyfrowej, jak i rozwijanie technik i procesów analiz w obu tych obszarach. Zróżnicowanie tematyczne projektów wyłonionych w poprzednich konkursach pokazuje, że polscy inżynierowie mają odpowiedni potencjał, by tworzyć nowe rozwiązania – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

W dwóch dotychczasowych konkursach CyberSecIdent dofinansowanie z NCBR w łącznej wysokości ponad 106 mln zł otrzymało 10 projektów. Jednostki naukowe i wyspecjalizowane firmy pracują m.in. nad: prototypem kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach cyberprzestrzeni państwa (projekt „Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa”), skalowalnym i wydajnym rozwiązaniem programistycznym chroniącym sieci operatorskie przed atakami typu DDoS (projekt „TAMA”), prototypem urządzenia i systemu do wykrywania ataków bądź wycieków informacji za pomocą̨ unikalnego podejścia do obserwacji ruchu sieciowego z wielu perspektyw wewnątrz sieci (projekt „Platforma detekcji anomalii sieciowych”) oraz innowacyjnym, jednoukładowym systemem scalonego IDSoC zawierającym bezpieczny procesor (projekt „Innowacyjny komponent sprzętowo-programowy, wykorzystujący specjalizowany układ scalony oraz oprogramowanie, realizujący rożne funkcje kryptograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w systemach identyfikacji elektronicznej z wysokim poziomem pewności”).

Szczegółowe informacje o III konkursie CyberSecIdent są dostępne na stronie NCBR.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie