Życie akademickie

Ponad 4 mln złotych dotacji dla podlaskich szkół wyższych

Opublikowano: 21.12.2017

forum akademickie

Prawie 4 mln 250 tysięcy dodatkowych pieniędzy otrzymają trzy podlaskie uczelnie z budżetu państwa jeszcze w tym roku. To efekt decyzji ministra nauki i szkolnictwa wyższego o zwiększeniu dotacji dla wybranych uczelni akademickich i zawodowych.

W przypadku uczelni akademickich dodatkowe wsparcie trafi do jednostek, które utrzymały poziom naukowy. Decydująca była tegoroczna kompleksowa ocena jakości działalności badawczo-rozwojowej. Ocenę taką przeprowadzał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W ramach parametryzacji Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej  znalazł się w prestiżowej kategorii A (poziom bardzo dobry), tak samo wysoką ocenę utrzymał Wydział Mechaniczny. Politechnika Białostocka otrzymała prawie 3 mln 800 tys. złotych.

– To pierwszy przypadek reakcji Ministerstwa na postępy uczelni w ciągu roku akademickiego. Algorytm na podstawie którego liczona była tegoroczna dotacja brał pod uwagę wyniki parametryzacji sprzed 4 lat. Dopiero jesienią poznaliśmy wyniki najnowszej oceny działalności badawczej i naukowej. Ministerstwo wyrównało straty, które w pewnym sensie ponieśliśmy na początku roku, biorąc pod uwagę wyniki najnowszej parametryzacji – mówił rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis i zapowiedział wypłacenie pracownikom zaległych nagród. – Ta kwota to nasze wybawienie z szeregu problemów bieżących – dodał prof. Dzienis tłumacząc, że uczelnia musiała wprowadzić na początku roku szereg oszczędności i zrezygnować z inwestycji.
W przypadku  państwowych szkół zawodowych minister nauki i szkolnictwa wyższego postanowił przyznać premię za zatrudnienie do prowadzenia zajęć dydaktycznych osób z doświadczeniem praktycznym.

Co to oznacza dla podlaskich szkół? Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży otrzyma pond 221 tys., a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach ponad 230 tys. zł.

– Bardzo miła niespodzianka na koniec roku. Uruchomiliśmy dwa nowe kierunki o profilu praktycznym: prawo i fizjoterapii. To wygenerowało dodatkowe koszty, które będziemy mogli pokryć dzięki tym pieniądzom – mówił rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP.

– Cieszę, się że Ministerstwo docenia rolę państwowych szkół zawodowych, a nie tylko te duże uczelnie są oczkiem w głowie Pana Ministra – dodawał prorektor ds. promocji i rozwoju  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach dr n. med. Jarosław Kuczyński, podkreślając, że docenione zostało zatrudnianie praktyków.

– Cieszę się, że potrzeby społeczności akademickiej i podlaskich uczelni zostały dostrzeżone w Warszawie – podsumował obecny na konferencji prasowej poseł Jacek Żalek.

W sumie polskie uczelnie akademickie otrzymały w grudniu dodatkowych 55 mln zł, a  państwowe wyższe szkoły zawodowe – 5 mln.

Dorota Sawicka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie