Konkursy

Ponad 5 mln zł na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Opublikowano: 2020-03-25

forum akademickie

Pięć polskich zespołów naukowych otrzyma w sumie ponad 5 mln zł na realizację badań z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu prowadzonych ze szwajcarskimi partnerami. 

Rozstrzygnięty właśnie konkurs ALPHORN jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation(SNSF). Do konkursu zgłoszono 30 projektów, z których co szósty otrzymał dofinansowanie. Na realizację zadań przez polskie zespoły naukowe przyznano 5 011 062 zł. Najwięcej – ponad 1,5 mln zł – otrzymał projekt kierowany przez prof. dr. hab. inż. Janusza Andrzeja Hołysta z Politechniki Warszawskiej. Wraz z badaczami z Politechniki Federalnej w Zurychu, wykorzystując metody fizyki statystycznej i eksploracji danych, stworzone zostaną nowe metody i modele, których połączenie pozwoli na lepsze zrozumienie, jak interakcje między ludźmi przekładają się na relacje między nimi i na odwrót, oraz jak te relacje zmieniają się w czasie.

Nieco ponad 1,1 mln zł dostanie dr hab. Anna Olga Michalska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która wraz z partnerami z HES-SO Valais-Wallis, University of Applied Sciences w Sionie zbada interakcje związków bioaktywnych z nośnikami podczas procesu suszenia soków owocowych.

Beneficjentami konkursu zostali także: prof. dr hab. inż. Wiesław Mieczysław Ostachowicz z  Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łodziana z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz dr Magdalena Marta Szubielska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

– Wspólny konkurs z SNSF to kolejny krok NCN mający na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki i współpracę z czołowymi ośrodkami badawczymi na świecie – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Ze szwajcarską agencją oraz innymi instytucjami europejskimi finansującymi badania naukowe już od jakiegoś czasu wspólnie przygotowujemy się do rozszerzeniu tego mechanizmu na współpracę wielostronną.

W ramach konkursu ALPHORN naukowcy mogli zaplanować badania trwające 24 lub 36 miesięcy, a kierownikiem projektu krajowego mogła zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.  Konkurs był skierowany do polskich zespołów badawczych, które zamierzają realizować wysokiej jakości, nowatorskie badania naukowe we współpracy z partnerami szwajcarskimi. Rolę agencji wiodącej pełniło SNSF, co oznacza, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez agencję szwajcarską.

MK, źródło: NCN

Wyniki konkursu ALPHORN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie