Konkursy

Ponad 70 mln zł na projekty badawcze z obszaru cyberbezpieczeństwa

Opublikowano: 2020-05-25

forum akademickie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Pula środków przewidzianych na dofinansowanie innowacyjnych projektów przekracza 70 mln zł. Nabór wniosków ruszy 15 czerwca.

Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Celem ogłaszanego konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań, tj. platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

– W dobie powszechnego rozwoju technologii, bezpieczeństwo w sieci jest jednym z kluczowych aspektów, na który należy zwrócić uwagę. Dlatego wraz z rozwojem technologii informatycznych musimy zadbać również o odpowiednie zabezpieczenia, a innowacyjność w tej dziedzinie jest bardzo ważna – powiedział Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Uruchomiony przez NCBR konkurs jest skierowany do konsorcjów. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe, złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych, lub naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. Każdy ze zgłoszonych projektów musi obejmować zarówno fazę badawczą, jak i fazę przygotowań do wdrożenia. Zakres tematyczny konkursu zawiera takie zagadnienia, jak: technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i skutkami ich wystąpienia na poziomie państwa; technologie i rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej, z uwzględnieniem aspektów prywatności; metodyki, techniki i procesy w obszarze analizy cyberbezpieczeństwa i cyfrowej tożsamości oraz ich wdrożenia.

Łączny budżet konkursu to 70,1 mln zł. Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 2 mln zł, a maksymalna – 20 mln zł. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Wnioski składać można za pomocą systemu informatycznego w terminie od 15 czerwca do 30 lipca 2020 r.

– Jest to już czwarty konkurs w programie CyberSecIdent. W dotychczasowych trzech konkursach, NCBR przyznał dofinansowanie dla 13 projektów o wartości ok. 130 mln zł. Po raz kolejny szukamy innowacyjnych projektów, które faktycznie przyczynią się do poprawy cyberbezpieczeństwa. Jestem pewien, że w rodzimych przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych jest odpowiedni potencjał, by realizować wartościowe projekty – komentuje Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

W ramach realizowanych już projektów, konsorcja pracują m.in. nad zaawansowanym Laboratorium Kryminalistyki Śledczej, projektem systemu zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystujący niespecjalizowane urządzenia mobilne czy projektem systemu reagującego na zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem pornografii dziecięcej.

Więcej informacji nt. czwartej edycji konkursu CyberSecIdent dostępnych jest na stronie NCBR.

źródło: NCBR

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie