Szkoły wyższe

Porozumienie o współpracy GUMed i NFZ

Opublikowano: 2018-12-04

forum akademickie

Wspólnych działań w obszarze badań i innowacji na rzecz poprawy efektywności ochrony zdrowia dotyczy zawarte 27 listopada br. porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. List intencyjny w tej sprawie podpisali prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Adam Niedzielski, zastępca prezesa  ds. Operacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Przedmiotem współpracy będzie współdziałanie na rzecz poprawy efektów działania systemu ochrony zdrowia poprzez m.in. opracowanie koncepcji wdrażania innowacyjnych rozwiązań w opiece zdrowotne czy identyfikację i wdrażanie nowych technologii.

Joanna Śliwińska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie