Szkoły wyższe

Porozumienie pięciu uczelni zawodowych

Opublikowano: 2019-04-18

forum akademickie
Źródło: www.pwsz.glogow.pl

Cztery uczelnie zawodowe z Dolnego Śląska oraz jedna z Opola będzie ze sobą współpracować w zakresie dydaktyki, nauki, kultury i sportu. Porozumienie zostało podpisane w Jeleniej Górze.

Podpisy pod dokumentem złożyli rektorzy: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie dr Katarzyna Rusak, Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze prof. dr hab. Marian Ursel, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie dr inż. Przemysław Malinowski oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu dr hab. Piotr Jurek.

 

Kiedy występujemy samodzielnie, nie mamy takiej siły przebicia, jak duże ośrodki akademickie. Teraz jako pięć podmiotów będziemy sporą siłą, choćby w rozmowach z najważniejszymi uczelniami wrocławskimi – podkreśla rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski, zaznaczając, że współpraca będzie dotyczyła wszystkich obszarów, również tych poza dydaktyką.

 

Uczelnie zobowiązały się do współdziałania w zakresie: wymiany informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej, wspólnego prowadzenia kursów i szkoleń, wspólnego aplikowania o fundusze zewnętrzne, tworzenia warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i prac rozwojowych, do rozwoju kultury fizycznej i działalności artystycznej, wymiany studentów, działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, a także reprezentowania wspólnych interesów wobec administracji rządowej i samorządowej i innych organizacji funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.

Źródło: PWSZ w Nysie

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie