Szkoły wyższe

Porozumienie Stalowowolskie podpisane

Opublikowano: 2019-04-18

forum akademickie
Źródło: www.prz.edu.pl

Rozbudowę bazy dydaktycznej, infrastruktury naukowo-badawczej oraz laboratoryjnej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli zakłada podpisane Porozumienie Stalowowolskie. Ma ono na celu stworzenie najlepszych warunków dla dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego miast i regionów położonych na terenie byłego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Porozumienie podpisali rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny i wicestarosta Mariusz Sołtys, prezes zarządu Huty Stalowa Wola Bartłomiej Zając i członek zarządu HSW Jan Szewdo.

Rektor przyznał, że dzięki porozumieniu Wydział Mechaniczno-Technologiczny ma szansę na szybszy rozwój.

– To  porozumienie pozwala nam bardzo perspektywicznie patrzeć na rozwój Wydziału w Stalowej Woli. Mam nadzieję, że liczba absolwentów przygotowanych tutaj dla tego makroregionu z roku na rok będzie rosła – mówił prof. Markowski.

W ramach porozumienia stworzona zostanie baza dla projektów, które będą realizowane razem z przemysłem. Porozumienie zakłada także wyposażenie laboratoriów badawczych, budowę pracowni naukowych oraz stanowisk na potrzeby prób technologicznych dla przemysłu.

– Chcemy również zakupić trenażery i symulatory do użytkowania pojazdów wojskowych w pozorowanych warunkach. Kolejnym zagadnieniem, którym chcemy się zająć jest robotyzacja i automatyzacja produkcji. Dzisiaj roboty są powszechne i chcemy zaproponować roboty, które współpracują z człowiekiem tzw. coboty – urządzenia, które uczą się od nas. Taki robot wspomaga pracownika, obserwuje jego zachowanie, jest partnerem w pracy – tłumaczył dr hab. inż. Andrzej Trytek, prodziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego PRz w Stalowej Woli.

Sygnatariusze porozumienia planują stworzyć pracownie spawania wirtualnego.

– Zamierzamy również rozwijać sieć szerokopasmowego internetu w Stalowej Woli, żeby korzystać z niej mogło również wojsko czy służby mundurowe – dodał prodziekan Trytek.

Prezydent Stalowej Woli mówił, że do rozwoju regionu potrzebni są odpowiednio wykształceni ludzie, bo tylko wówczas możliwe jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy i nowej technologii. Prezes Huty Stalowa Wola zwracał uwagę na potrzeby kadrowe zakładu i innych miejscowych firm.

– Nie ma silnego przemysłu, nowych technologii i nie ma rozwoju bez nauki, kadry, bez wsparcia regionu czy rządu. Te wszystkie działania, które będziemy realizować wspólnie, służyć będą temu, aby przemysł Stalowej Woli oraz ośrodek akademicki był silny – powiedział Bartosz Zając.

Źródło: PRz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie