Sprawy nauki

Powołano ministerialny zespół doradców ds. zapobiegania COVID-19

Opublikowano: 2020-04-01

forum akademickie

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał Zespół doradczy do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Do zadań 15-osobowego zespołu należy przygotowywanie informacji o sytuacji epidemicznej wywołanej zachorowaniami na COVID-19. Ponadto jego członkowie zajmą się przygotowywaniem informacji o badaniach naukowych związanych z epidemią oraz będą analizować potrzeby związane ze wspieraniem prowadzonych w Polsce badań naukowych dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Eksperci będą też opiniowali wnioski o dofinansowanie dla naukowców prowadzących badania związane z koronawirusem.

Zespół dokona także analizy przeciwstawnych strategii walki z epidemią, jakie przyjęły m.in. Szwecja (brak izolacji) i Niemcy (podobna do polskiej strategia izolacji i podobna kinetyka zakażeń, przesunięta o 8/9 dni w stosunku do Polski). Wyniki mogą pomóc w stworzeniu rekomendacji odnośnie działań na przyszłość w naszym kraju. Badacze mają również wypracować wskazówki dotyczące kierunków rozwoju różnych dziedzin nauki w Polsce, np. wirusologii, aby maksymalnie zabezpieczyć się przed zagrożeniami w przyszłości.

W skład interdyscyplinarnego zespołu weszli:

 • dr Aneta Afelt z  Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Janusz Bujnicki, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Piotr Fiedor z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Paweł Grieb, kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, doradca dyrektora ds. naukowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 • prof. Jacek Klawe z Katedry Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • prof. Radosław Owczuk, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Prof. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. Marek Sanak, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
 • prof. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. inż. Anna Szerlig, kierownik Zakładu Mikro- i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie.

Pracami zespołu pokieruje prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

MK, źródło: UJ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie