Badania

Powołano Radę Agencji Badań Medycznych

Opublikowano: 2019-06-21

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Minister Zdrowia powołał szesnastu ekspertów, którzy zasiądą w radzie Agencji Badań Medycznych. Będą oni opiniować kierunki działalności badawczej instytucji i zasady podziału środków finansowych.

Rada posiada kompetencje do opiniowania rocznego planu działania Agencji Badań Medycznych, który jest dokumentem określającym m.in. zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym. Kadencja tego ciała trwa 6 lat, przy czym ta sama osoba może pełnić funkcję jej członka nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Rada jest jednym z organów powołanej w tym roku Agencji Badań Medycznych. Zgodnie z zapisami ustawowymi może liczyć od 15 do 20 członków, których powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.

W skład pierwszej Rady ABM weszli:

 • prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko – kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
 • prof. Waldemar Priebe – Professor od Medicinal Chemistry; Departament of Experimental Therapeutics; Division of Cancer Medicine; The University of Texas MD Anderson Cancer Center;
 • prof. George Wilding – Vice President and Deputy Chief Academic Officer; Clinical and Interdisciplinary Research; The University of Texas MD Anderson Cancer Center;
 • prof. Christopher JL Murray – The Chair and Professor of Global Healh at the University of Washington; Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE);
 • dr n. med. Rafał Staszewski – kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • PhD Michael J. Pencina – Vice Dean for Data Science and Information Technology; Proffesor of Biostatistics and Bioinformatics; Duke University School of Medicine;
 • dr n. med. Konstanty Szułdrzyński – kierownik Zespołu; koordynator ds. terapii pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn Krzemiński – Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz – Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • dr Aurelia Ostrowska – dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej;
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków; Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie;
 • dr hab. n. med. Jerzy Sieńko – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Joanna Wierzbowska – Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek – kierownik Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. W. Maksymowicz oraz dr hab. J. Sieńko zostali wskazani przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolei prof. J. Chudek został wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Agencja Badań Medycznych jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia. Początkowo będzie wspierać niekomercyjne badania dotyczące największych zagrożeń zdrowotnych dla polskiego społeczeństwa. Będą to projekty z obszarów onkologii, kardiologii czy hematoonkologii dziecięcej. Być może pojawią się również badania z zakresu chorób rzadkich.

Źródło: PAP

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie