Badania

Powołano Radę Programu MAB

Opublikowano: 2019-12-19

forum akademickie
Źródło: OneHD

W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zainaugurowano działalność Rady Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, która będzie czuwać nad jakością realizacji tego projektu. W spotkaniu wzięli udział światowej klasy naukowcy – eksperci zagraniczni i dyrektorzy jednostek MAB oraz przedstawiciele FNP.

Rada MAB jest organem powołanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, mającym na celu zapewnienie jakości realizacji projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze, finansowanego z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rada rekomenduje, udziela konsultacji i wydaje zalecenia Zarządowi FNP w odniesieniu do jednostek MAB i samego programu oraz sprawuje kontrolę nad utrzymaniem standardów sprzyjających doskonałości naukowej programu MAB. Rada podlega Zarządowi FNP, a jej spotkania odbywać się będą raz w roku. Przewodniczącym Rady wybrano jednogłośnie prof. Andreia Lupasa, dyrektora Departamentu Ewolucji Białek w Instytucie Biologii Rozwoju Maxa Plancka.

W spotkaniu uczestniczyli zagraniczni eksperci, światowej klasy naukowcy, którzy będą pełnili rolę doradczą:

 • prof. Andrei Lupas – dyrektor Departamentu Ewolucji Białek w Instytucie Biologii Rozwoju Maxa -Plancka;
 • prof. Joan Guinovart – profesor biochemii i biologii molekularnej na Uniwersytecie Barcelońskim;
 • prof. Anka Kayser-Pyzalla – rektor Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku
 • prof. Beate Ritz – współprzewodnicząca finansowanego przez NIEHS Centrum UCLA ds. badań nad środowiskiem genowym choroby Parkinsona;
 • prof. Anne Borg – wicerektor ds. edukacji Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego;
 • prof. Karen Avraham – zastępczyni dziekana na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Telawiwskiego;
 • prof. Lucia Sorba – dyrektorka Instytutu Nanonauki Krajowej Rady ds. Badań we Włoszech.

W spotkaniu udział wzięli również dyrektorzy oraz reprezentanci 14 jednostek utworzonych w ramach MAB:

 • prof. Tomasz Wojtowicz – zastępca dyrektora w Międzynarodowym Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop), Instytut Fizyki PAN w Warszawie;
 • prof. Agnieszka Chacińska – dyrektorka Instytutu Regenerative Mechanisms for Health (ReMedy), Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • prof. Theodore Hupp– dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS), Uniwersytet Gdański;
 • prof. Leszek Roszkowski – dyrektor Międzynarodowego Centrum Naukowo-Technologicznego Astrofizyki Cząstek (Astrocent), Politechnika Warszawska;
 • prof. Konrad Banaszek – dyrektor Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT), Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • prof. Arkadiusz Piotrowski – zastępca dyrektora Laboratorium Medycyny 3P (ang. Preventive, Personalized, Precision), Uniwersytet Gdański;
 • prof. Marek Żukowski – dyrektor Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (CTQT), Uniwersytet Gdański,
 • prof. Leszek Kaczmarek – dyrektor Centrum Doskonałości w zakresie neuroplastyczności i chorób mózgu (BRAINCITY), Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie;
 • prof. Thomas Skotnicki – zastępca dyrektora Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych (CENTERA), Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie;
 • prof. Dorota Pawlak – dyrektorka Centrum Doskonałości dla nanofotoniki, zaawansowanych materiałów funkcjonalnych i technologii wzrostu kryształów (ENSEMBLE3), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;
 • Anna Pawlus – kierownik wykonawczy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER), Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie;
 • dr Paweł Sobkowicz – kierownik projektu i dyrektor ds. organizacji działalności naukowej Centrum Doskonałości NOMATEN, zajmującego się materiałami odpornymi na ekstremalne warunki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku;
 • prof. Piotr Paneth – dyrektor ds. organizacji działalności naukowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Innowacyjnymi Bio-materiałami (ICRI-BioM), Politechnika Łódzka;
 • dr Marian Bubak – dyrektor ds. naukowych Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej (Sano), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Przewiduje wsparcie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek naukowych w Polsce kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi ok. 126 mln euro. Do tej pory wsparcie zostało przyznane 10 jednostkom.

źródło: FNP

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie