Szkoły wyższe

Powołano Radę Uczelni na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Opublikowano: 2019-03-08

forum akademickie

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na swoim posiedzeniu powołał pierwszą Radę Uczelni. W jej skład weszło siedem osób.

Rada Uczelni to organ, którego powołanie przewiduje nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  Zakłada ona, że od przyszłego roku akademickiego na każdej uczelni publicznej w Polsce ma się pojawić takie gremium, do którego zadań należeć będzie monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat. Rada ma też opiniować projekty statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji. Zgodnie z przepisami w skład rady uczelni wchodzi 6 lub 8 osób, powołanych przez senat oraz z mocy ustawy – przewodniczący samorządu studenckiego.

Przedstawicielami uczelnianej wspólnoty w radzie są:

  • prof. dr hab. Piotr Goliński, kierownik Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii UPP
  • prof. dr hab. Jacek Nowak, dyrektor Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UPP
  • prof. dr hab. Wiesław Olek, kierownik Katedry Mechaniki i Techniki Cieplnej, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Technologii Drewna UPP

Z otoczenia społeczno-gospodarczego do rady powołano:

  • mgr. inż. Tomasza Markiewicza, absolwenta Wydziału Leśnego ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Obecnie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W 2013 roku został wybrany na stanowisko wiceprezydenta Europejskiej Unii Leśników (Union of European Foresters)
  • mgr. inż. Adama Radasia, absolwenta Akademii Rolniczej w Poznaniu,  założyciela Firmy Produkcyjno-Handlowej PAULA i MEMBRA
  • mgr. inż. Henryka Święcickiego, absolwenta Akademii Rolniczej w Poznaniu, prowadzącego na obszarze 1100 ha prywatny Rolniczy Zakład Doświadczalny w Baborówku, gmina Szamotuły. Jest prezesem Związku Hodowców Koni Wielkopolskich.

W składzie znalazła się też przewodnicząca Konwentu Samorządu Studentów – Izabela Pańczyk.

Przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wybrano mgr. inż. Tomasza Markiewicza. Kadencja pierwszej Rady potrwa od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

Iwona Cieślik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie