Szkoły wyższe

Powołano radę uczelni w Szkole Głównej Handlowej

Opublikowano: 2019-07-10

forum akademickie

Ośmioosobową radę uczelni powołał Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obok ustawowo przewidzianego przewodniczącego samorządu studenckiego w jej skład weszło czworo reprezentantów środowiska społeczno-gospodarczego oraz troje ze wspólnoty uczelni.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. wprowadziła w struktury organizacyjne szkół wyższych nowy organ – radę uczelni. Senat SGH powołał radę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pierwszej kadencji, która potrwa do końca 2020 roku. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 15 lipca br. Skład rady Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie:

  • dr Jacek Bartkiewicz – wybrany jako przedstawiciel absolwentów SGH, spośród kandydatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Absolwentów SGH;
  • Małgorzata Mejer – wybrana jako przedstawicielka przedsiębiorstw stale współpracujących z uczelnią w obszarze realizacji jej misji, spośród kandydatów zaproponowanych przez Klub Partnerów SGH;
  • Bożena Lublińska-Kasprzak – wybrana jako przedstawicielka organizacji pracodawców reprezentatywnych w skali kraju, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje środowiskowe wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego;
  • Ewa Malinowska-Grupińska – wybrana jako przedstawicielka społeczności lokalnej, zaproponowana przez Radę m.st. Warszawy;
  • prof. dr hab. Anna Karmańska – wybrana jako przedstawicielka wspólnoty uczelni, powołana spośród byłych rektorów, prorektorów albo dziekanów kolegiów;
  • prof. dr hab. Piotr Błędowski – wybrany jako przedstawiciel wspólnoty uczelni, zgłoszony przez Senat SGH;
  • dr Stanisław Macioł – wybrany jako przedstawiciel wspólnoty uczelni, zgłoszony przez pracowników SGH;
  • Justyna Witkowska – przewodnicząca Samorządu Studentów SGH.

Przewodniczącym rady został dr Jacek Bartkiewicz. Do zadań rady należy m.in. opiniowanie projektu strategii rozwoju, monitorowanie gospodarki finansowej oraz wspieranie rektora w procesie zarządzania.

źródło: SGH


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie