Szkoły wyższe

Powołano Radę Uniwersytetu Rzeszowskiego

Opublikowano: 2019-03-11

forum akademickie

W poniedziałek 11 marca swoją działalność zainaugurowała Rada Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej kadencja potrwa do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Uczelni to kolegialny organ opiniodawczy. Jego powołanie zgodnie z przepisami uchwalonej 3 lipca 2018 r. Konstytucji dla Nauki leży w obowiązku wszystkich szkół wyższych w Polsce. Uniwersytet Rzeszowski uchwałą Senatu z 28 lutego 2019 roku powołał do składu rady:

  1. Małgorzatę Kucharską – prezes Podkarpackiego Klubu Biznesu;
  2. Marka Ruchałę – dyrektora oddziału Sanofi Polska;
  3. Wita Karola Wojtowicza – dyrektora Muzeum Zamek w Łańcucie;
  4. dr. hab. Józefa Kierskiego, prof. UR;
  5. prof. dr hab. Jolantę Pasterską;
  6. dr. hab. n. med. Jacka Tabarkiewicza, prof. UR;
  7. Kamilę Sikorską – przewodniczącą Samorządu Studentów UR.

Decyzją Senatu UR przewodniczącym Rady Uczelni I kadencji został Wit Karol Wojtowicz. Do zadań Rady UR należą: opiniowanie projektu strategii UR, opiniowanie statutu, monitorowanie gospodarki finansowej, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat).

Maciej Ulita

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie