Szkoły wyższe

Powstaje Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK

Opublikowano: 2019-05-10

forum akademickie
Fot. Andrzej Romański

W Toruniu wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Centrum było ostatnim niezrealizowanym elementem przygotowanego kilka lat temu programu inwestycyjnego UMK, w ramach którego powstało m.in. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii i Uniwersyteckie Centrum Sportowe. Jego budowa możliwa była dzięki dofinansowaniu z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – programu Monumentum Sonus Visio: Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków, który toruńska uczelnia realizuje wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

9 maja wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum, które stanie przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu, na zapleczu głównego budynku Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Dokument podpisali: rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK prof. Elżbieta Basiul oraz dyrektor Toruńskiego Oddziału firmy Erbud Piotr Augustyniak. Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicielki Komisji Europejskiej Marii Galewskiej.

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego będzie prowadziło badania naukowe oraz prace konserwatorskie, także na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Znajdą się w nim interdyscyplinarne laboratoria badawcze działające w zakresie konserwacji, ale wykorzystujące także wiedzę i techniki, a przede wszystkim specjalistów z takich dziedzin, jak chemia, fizyka, biologia, a nawet geologia. Projekt przewiduje zakup 115 nowoczesnych urządzeń, m.in. mikroskopu polaryzacyjnego, spektrometru XRF, mikroskopu metalograficznego, starzeniowej komory klimatycznej, spektrometru do badań w podczerwieni, mikro-dyfraktometru rentgenowskiego, przenośnego cyfrowego systemu RTG, kolorymetru, zestaw do mikrofedometrii oraz skanerów 3D.

Wartość inwestycji, budynku wraz z wyposażeniem, wynosi 36,8 mln zł, z czego 30,3 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych. Całość projektu Monumentum Sonus Visio kosztować będzie ponad 50 mln zł, w tym 38 mln zł z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą prac budowlanych jest firma Erbud. Budowa ma zakończyć się w 2021 roku, a Centrum rozpocznie działalność wiosną 2022 roku.

Źródło: UMK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie