Badania

Powstaje wirtualne Herbarium Pomeranicum

Opublikowano: 2019-11-27

forum akademickie
Źródło: www.apsl.edu.pl

Na Akademii Pomorskiej w Słupsku zainaugurowano trzyletni projekt dotyczący zintegrowanego wirtualnego Herbarium Pomorza. Jego wartość to ponad 25 mln zł.

Uroczystość inaugurująca projekt „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza: Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” odbyła się 25 listopada br. Akademia Pomorska jest jednym z beneficjentów prezentowanego projektu, a jej partnerami są Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński.

Celem jest digitalizacja i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich. Dzięki temu obniżone zostaną koszty dostępu do zasobów herbariów, jak również polepszy się dostęp do dorobku polskich badaczy. Planowane jest udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. Będzie to również znaczące wsparcie w realizacji obowiązku w zakresie identyfikacji potencjalnych wykroczeń i przestępstw związanych z gatunkami objętymi ochroną.

W trakcie realizacji projektu 468 tys. alegatów, pochodzących ze zbiorów herbariów Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych cyfrowo w Internecie.  Natychmiastowy dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum będzie sprzyjał zwiększeniu wiedzy społeczeństwa o roli i znaczeniu herbariów w dziedzictwie narodowym.

Projekt adresowany jest  do pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, redakcji czasopism naukowych, a także użytkowników indywidualnych – w ich gronie między innymi do specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, pracowników laboratoriów badawczych, projektantów urządzeń rehabilitacyjnych, aparatury badawczej, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych.

Projekt rozpoczął się 1 października i potrwa do końca września 2022 roku. Wartość dofinansowania wynosi  25 065 886, 21 zł.

źródło: AP

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie