Życie akademickie

Powstał kolejny związek uczelni w Polsce

Opublikowano: 22.12.2017

forum akademickie
Źródło: www.nauka.gov.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, UMCS i Politechnika Lubelska – te trzy szkoły wyższe zainicjowały w lipcu powstanie Związku Uczelni Lubelskich (ZUL). 18 grudnia wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wyraził zgodę na utworzenie nowego ciała.

Uczelnie zachowają odrębność, ale wzmocnią współpracę w kluczowych obszarach, takich jak prace badawcze, wdrożeniowe, inwestycje i współpracy z biznesem. Rektorzy deklarują, że chcą również powołać wspólne akademickie biuro karier.

Podstawowymi zadaniami ZUL-u będą m.in.: wymiana informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej; wspólne prowadzenie kursów i szkoleń; monitorowanie karier zawodowych absolwentów; stwarzanie warunków do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, centrów badawczych i laboratoriów; wspieranie komercjalizacji badań; współpraca w zakresie działalności wydawniczej; działanie na rzecz społeczności lokalnej.

Źródło: MNiSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie