Instytuty naukowe

Powstał Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Opublikowano: 2020-04-02

forum akademickie

Należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Odlewnictwa oraz Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania od 1 kwietnia funkcjonują pod jednym szyldem: Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Siedziba Instytutu znajduje się przy ul. Zakopiańskiej 73. Zatrudnionych jest w nim 205 osób, w tym pracowników pionu badawczego, wsparcia oraz inżynierów. Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny posiada specjalistyczną aparaturę do prowadzenia badań w skali laboratoryjnej, jak i półprzemysłowej. W strukturze Instytutu funkcjonują cztery centra: Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Obróbki Materiałów oraz Centrum Badań Materiałowych, w których skupiony jest kluczowy zespół pionu badawczego odpowiadający za generowanie innowacyjnych rozwiązań dla polskiej gospodarki.

Odbiorcami rozwiązań opracowywanych w KIT są przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego, energetycznego oraz wiele innych. Oprócz projektów badawczych Instytut oferuje usługi komercyjne realizowane w głównej mierze w Centrum Laboratoriów Badawczych (w tym Laboratoria Akredytowane), a także Biuro Certyfikacji i Normalizacji. W Instytucie funkcjonuje również Dział produkcji skupiający się na projektowaniu i wytwarzaniu linii produkcyjnych dla przemysłu opakowaniowego.

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny będzie prowadził interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno klasyczne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i obróbki materiałów. Instytut będzie rozwijał technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, a także wytwarzał materiały i narzędzia dla przemysłu zaawansowanych technologii, np. kosmicznego. Wśród innych obszarów badawczych wymienić należy: projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbkę materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami przemysłu 4.0.

Naukowcy Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego podejmą również wyzwania związane z technologiami odpowiadającymi zmianom modelu gospodarki z linearnego na zamknięty. Bardzo ważnym obszarem badawczym będzie projektowanie rozwiązań materiałowych oraz technologii wytwarzania dla przemysłu energetyki odnawialnej w tym energetyki wiatrowej offshore oraz krajowego sektora fotowoltaicznego. Rozszerzony zostanie również obszar badań nad korozją o biokorozję oraz korozję w środowisku chlorkowym.

źródło: Łukasiewicz

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie