Życie akademickie

Powstał związek „Uczelnie Śląskie”

Opublikowano: 12.10.2017

forum akademickie

Pięć szkół wyższych z woj. śląskiego i opolskiego stworzyło związek uczelni „Uczelnie Śląskie”, zatwierdzony przez resort nauki. Jego członkowie planują ściślejszą współpracę w wielu obszarach działalności m.in. poprzez wspólne badania czy starania się o granty.

Związek tworzą: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Politechnika Opolska.

Jak poinformował rzecznik Politechniki Śląskiej Paweł Doś, celem zatwierdzonego właśnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego związku jest przede wszystkim ściślejsza współpraca w wielu obszarach, by jeszcze lepiej móc wykorzystywać zasoby wszystkich uczelni, które go tworzą.

“Dzięki funkcjonowaniu związku uczelnie będą mogły m.in. poprzez konsorcja i wspólne przedsięwzięcia optymalizować wykorzystanie zasobów i łatwiej pozyskiwać środki” – ocenił rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Związek może bowiem prowadzić działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Oznacza to, że może m.in. prowadzić działalność wydawniczą, badania naukowe i prace rozwojowe w różnych dziedzinach nauk, a także działalność wspomagającą edukację.

Jak podał rzecznik, zadania związku to m.in. wspieranie komercjalizacji wyników badań, tworzenie wspólnych centrów badawczych i laboratoriów, wspólne prowadzenie kursów i szkoleń, monitorowanie karier zawodowych absolwentów uczelni i śledzenia potrzeb rynku pracy w celu odpowiedniego dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia, reprezentowanie wspólnych interesów, a także działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Funkcję przewodniczącego związku przez rok pełnić będzie rektor każdej z uczelni w ustalonej, cyklicznej kolejności. Pierwszym jest rektor Politechniki Śląskiej.

Siedzibą związku są Katowice, a jego angielska nazwa to “Silesian Universities”.

Pierwszy formalny związek uczelni w Polsce powstał w 2015 r. Utworzyły go trzy krakowskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy utworzyły.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie