Sprawy nauki

Powstanie genomowa mapa Polski

Opublikowano: 09.11.2018

forum akademickie

W grudniu bieżącego roku rozpocznie się rekrutacja osób, które oddadzą próbki swojej krwi w celu stworzenia mapy zmienności genetycznej Polaków. Na podstawie analizy zgromadzonych danych powstanie tzw. genom referencyjny – najbardziej pożądany, pozbawiony groźniejszych mutacji. Porównując wzorcowy genom Polaka z DNA konkretnego pacjenta łatwiej będzie zdiagnozować występującą u niego chorobę i zastosować odpowiednie leczenie, tym bardziej, że niektóre osoby inaczej metabolizują leki i wymagają zastosowania wyższych dawek, by terapia była skuteczna.

– To pierwszy taki projekt w naszym kraju z pogranicza genetyki, bioinformatyki i medycyny – mówi Jacek Wojciechowicz prezes Centrum Badań DNA. – Będzie on polegał na zsekwencjonowaniu całego genomu, czyli odczytaniu kolejności par nukleotydowych w DNA. Genom człowieka zawiera ponad 3 mld par zasad, ale tylko część z nich, zaledwie 2%, to sekwencje kodujące od 20 tys. do 25 tys. genów.

Projektem ma być objętych 5 tys. Polaków. Preferowane są osoby w wieku 25-55 lat. Wyniki badań ich genomu będą anonimowe i chronione. Oznacza to, że nikomu nie będą udostępniane dane personalne osób badanych. W zamian za udostępnienie do badania swego DNA ochotnicy uzyskają pełne zsekwencjonowanie własnego genomu, dzięki temu będzie można określić, jakie mają mutacje i na jakie choroby mogą być bardziej narażeni. Będą mogli się również dowiedzieć, skąd pochodzili ich odlegli przodkowie. Dane dotyczące genomu Polaków, którzy wezmą udział w projekcie, będą odpłatnie udostępniane firmom, głównie farmaceutycznym, oraz do badań naukowych. Już teraz zainteresowanie jest ogromne, zwłaszcza, że w Polsce jest jedno z największy zróżnicowań genetycznych w Europie. To efekt licznych wojen i migracji ludności.

Podobne przedsięwzięcia od wielu już lat są realizowane w różnych krajach m.in w Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Liderem niewątpliwie jest Islandia, na której przebadano wszystkich mieszkańców.

Realizacją projektu zajmie się konsorcjum European Centre for Bioinformatics and Genomics (ECBiG), w skład którego wchodzą; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA (spółka zależna Inno-Gene S.A.). Całkowitą wartość projektu to 105 mln zł.

JK

(Źródło: PAP)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie